Læs også disse blogindlæg

Tid til ledelsesinnovation

Charlotte Gad Køhlert - Selvstændig ledelsesrådgiver, foredragsholder og forfatter,
22-10-2014
Tags: 

Når der bliver talt og skrevet om innovation, så handler det ofte om nye løsninger, nye koncepter, nye produkter eller nye metoder. Og gerne noget, som vi i stor stil kan eksportere.

For hvad skal vi i Danmark ellers leve af i fremtiden? Hvad skal skabe og drive væksten?

Vi har ingen råstoffer, vi kan grave op af jorden og sælge. Så vi må i stedet sælge vores viden.

Innovation er dog ikke forbeholdt udvikling af produkter og løsninger. Innovation kan også ske inden for andre områder. Fx inden for ledelse.

Det kaldes for ledelsesinnovation.

Ledelsesinnovation handler om at finde nye måder at indrette vores organisationer på. Det handler om nye måder at skabe og bevare virksomhedskulturer på. Nye måder at understøtte høj præstation på men med færre ressourcer. Nye måder at sikre effektivitet og optimering på. Nye måder at sikre menneskers fysiske og mentale sundhed på arbejdspladserne på. Og nye måder, der skaber de bedste – og mest bæredygtige – menneskelige rammer for innovation og vækst.

Med andre ord, så handler ledelsesinnovation om at gøre op med den forældede måde at indrette organisationer på. Den forældede måde at indrette arbejdet på. Og den forældede måde at lede mennesker på.

 

Hvorfor er det tid til forandring?

Forandring er nødvendig, fordi den organisering og den ledelse, der foregår i mange virksomheder i dag, slet ikke skaber den innovation, det engagement og den præstation, som der er behov for. Og som man kunne opnå, hvis man turde bryde med nogle af de traditionelle rammer og tankegange.

Men det er som om ledelsesstilen rundt omkring slet ikke er fuldt med udviklingen. Og den udbredte og gammeldags ledelsesstil og ledertankegang genererer slet ikke gode nok resultater.

Derfor er gammeldags og dårlig ledelse alt for dyrt. Lad os se lidt på hvor dyrt, det er:

Undersøgelser viser, at hver 3. medarbejder giver sin leder dumpekarakter. Og rigtig mange forlader jobbet pga. dårlig eller utilfredsstillende ledelse. Faktisk viser flere undersøgelser, at op til 80 % af jobskift sker på grund af dårlig ledelse. Det er dyrt, fordi det koster mellem en halv og en hel årsløn af skifte en medarbejder ud.

Flere undersøgelser viser også, at medarbejderes produktivitet falder op til 20 %, hvis de er demotiverede. Og ledelse har en massiv og direkte indflydelse på medarbejderes motivation. God og moderne ledelse motiverer. Dårlig og gammeldagsledelse demotiverer.

En undersøgelse lavet i 2013 viste desuden, at hver 5. ville sige sit job op i morgen, hvis de vandt den store gevinst i lotto og ikke behøvede at arbejde. Det er tankevækkende, at ca. 20% af den danske arbejdsstyrke forventeligt ikke præsterer optimalt i jobbet, fordi de i virkeligheden slet ikke har lyst til at være der. For virksomhederne er det mange penge tabt på løn til mennesker, der ikke udnytter deres fulde potentiale og præsterer optimalt.

Vi ved, at god og moderne ledelse bidrager markant til at forebygge sygefravær. Men sygefraværet i danske virksomheder koster i dag ca. 31 mia. kr. om året.

Og endelig vurderer 60 % af danske medarbejdere, at de kunne gøre deres job bedre, hvis de rammer, som de arbejder under, var anderledes. Med nytænkning af rammerne kan der altså optimeres væsentligt på udbyttet af de lønkroner, der investeres i medarbejderne.

Der er altså en klar sammenhæng mellem god ledelse og en sund og positiv bundlinje.

 

Øget bevidsthed om ledelse er afgørende

Det er altså vigtigt hele tiden at tænke i, hvordan ledelsesparadigmet og lederadfærden i virksomheden kan forbedres og udvikles, så medarbejdernes motivation, engagement og vilje til præstation og succes løbende sikres og styrkes.

Det er afgørende, at der er en øget bevidsthed om ledelse og om ledelsesinnovation hos virksomhedsejere og hos ledere – på alle niveauer – samt hos bestyrelsesmedlemmer, investorer og HR folk. Den bevidsthed bør ligge hos alle, der direkte har indflydelse på, hvordan virksomheder bliver organiseret, hvordan kulturer bliver skabt, og hvordan medarbejdere bliver ledet – og dermed motiveret til præstation.

Det er vigtigt, at der er en bevidsthed om, at man også ift. ledelse bør tænke ud ad boksen – tænke større, tænke kreativt, tænke nyt. At man også ift. ledelse bør være modig og prøve at gøre noget andet end det, man plejer.

For hvis man gør, som man plejer, så får man præcis de samme resultater, som man altid har fået. Og det skaber intet nyt. Igen vækst. Ingen innovation.

Så hvis man vil opnå noget andet og noget mere, så må kan ud af comfort zonen og gøre noget andet og noget nyt.

 

Hvad står i vejen?

Mange ledere oplever desværre, at det, de gør, det virker. Og at det, de ved, er nok.

De føler sig sikre. De bliver ved det, de kender, og som de er fortrolige med. Og så holder de fast. De gentager og gentager. Men de udvikler sig ikke. Der sker ingen innovation i den måde, ledelser organiserer på eller leder mennesker på. Og det skaber stilstand og inerti.

Mange ledere er desværre også meget optagede af at opretholde systemer og procedurer. Og af at begrænse, kontrollerer og holde igen. De vil have det, som de føler sig trygge ved, respekteret og gentaget af mellemlederne og medarbejderne. Men der er ingen ledelsesinnovation i dag. Det udvikler ingenting. Det effektiviserer og optimerer intet.

Og det paradoksale er, at mange ledelser taler om, at medarbejderne skal være mere omstillingsparate, forandringsparate og tænke i muligheder frem for i udfordringer og problemer. Der bliver set ned på, hvis medarbejdere ikke har armene op over hovedet af begejstring, når forandringer bliver introdukseret. Det bliver ofte kaldt for ’modstand mod forandring’. Men samtidig har ledelserne selv en voldsom modstand mod – og angst for - forandring. Og derfor ser vi ofte ledelser holde krampagtigt fast i netop det, de kender. Og gentage det i én uendelighed.

Det, som de fleste ledelser, kender, det er det samme, som det, alle de andre virksomhedsledere gør. Og det føles trygt og sikkert at organisere sig ligesom alle andre. At gøre det samme som alle andre. For det er jo sådan man gør…

Men det skaber intet nyt.

Samtidig er faktum, at flere undersøgelser viser, at produktiviteten i danske virksomheder er faldende, at væksten efter finanskrisen stadig er for usikker og for vigende, og at sygefraværet reelt er stigende. Desuden er stress-tendensen nu desværre igen på vej op i Danmark jf. flere undersøgelser bl.a. hos Lederne i 2013.

Så den ledelsesindsats, der i dag bliver lagt for dagen, er simpelthen ikke god nok. Der skal forandring og ledelsesinnovation til. Og det snart!

 

Vi kan, hvad vi vil!

Ledelse handler om at beslutte, hvad man vil, og så afstikke de veje og gennemføre de handlinger, der bringer virksomheden derhen. Og hvis det, virksomhedsledelser ønsker, er succes, bedre resultater med færre ressourcer samt vækst og innovation, så gælder det om at tage nogle initiativer og udøve nogle aktiviteter, der fører de ønskede resultater med sig.

- I stedet for at forsøge at skabe det gennem initiativer og aktiviteter, der rent faktisk skaber det stik modsatte. Hvilket desværre er tilfældet mange steder – og hvilket er ret tankevækkende.

Ligesom det er tankevækkende, at virksomheder, der ønsker en kultur, der er præget af innovation, engagement, selvstændighed, ansvarlighed, tillid m.m. ofte har en ledelsestil, der reelt skaber det stik modsatte…

Men det er ind imellem som om hele selvrefleksionen mangler. Som om man som øverste ledelse ofte slet ikke formår at stoppe op og kigge indad på sig selv og egen adfærd. Og justere den til noget mere konstruktivt og virksomt.

Der er dog håb forude.

For som Professor Steen Hildebrandt siger i bogen ’Supernavigatør’: ”Enhver af os kan gøre en forskel dér, hvor vi er og virker. Spørgsmålet er, om vi vil!”

Det er sandt.

Og samtidig har vi et kæmpe aktiv, som kan hjælpe os videre, hvis vi ønsker det. Vi har nemlig vores drømme efter noget bedre!

Måske kan det ændre den måde, vi udøver ledelse på en dag? Hvis vi tør.

Det er i hvert fald på tide.

Læs også disse blogindlæg

Log ind for at kommentere Kommentarer

Vil du læse HR nyheder eller se, hvad andre har gjort for at få succes med der HR-initiativer
Få sparring på dine
HR-initiativer
og skab endnu bedre resultater

Kontakt mig allerede idag
Tlf: 40 91 65 00
afo@hrcaseforum.dk


GRATIS
Nyhedsbrev med
Trends & Tendenser
om HR og ledelse
 
Netværk for
HR-ansvarlige
 
* Få andres metoder, der virker
* HR Læringsnetværk - Jylland
* Deltag i debatten på LinkedIn
* Få "Trends og Tendenser"
   om HR og ledelse
 

Vi skaber
målbare resultater
gennem mennesker

Spar tid og
få bedre
HR-resultater 


Byg videre på andres HR-erfaringer.


Drejebøger og filer
- lige til at downloadeTilmeld dig nu

Videns-ambassadører:

ambassadorambassadorambassadorambassadorambassadorambassadorambassadorambassadorambassadorambassadorambassador

Del bl.a. viden med