Læs også disse blogindlæg

Hvorfor skal nogen lade sig lede af dig?

Charlotte Gad Køhlert - Selvstændig ledelsesrådgiver, foredragsholder og forfatter,
14-12-2014
Tags: 

Er du leder? 
Har du et klart svar på det spørgsmål?

Nej?

Så er det på høje tid at finde svaret frem. For i fremtidens talentkrig skal du vide, hvad der gør dig til en værdifuld chef, så du kan fortæller historien – og leve det ud i hverdagen.

I fremtidens kamp om talenterne er der brug for lysende lederstjerner i organisationerne. Inspirerende menneskeledere, som de bedste talenter søger hen mod – og ønsker at lade sig lede af og præstere for. Og som de ikke forlader i utide.

Din virksomheds fremtidige succes afhænger altså i høj grad af dit – og dine lederkolleger - talent som ledere. Og af jeres evner inden for Talent Management.

 

Talent – hvad for noget?

Talent Management handler om, at du – og resten af dine lederkolleger - først og fremmest anerkender, at menneskerne i jeres organisation – og deres talenter - har en strategisk betydning for din virksomhed.

Det kan siges helt kort:

Ingen mennesker = ingen virksomhed. 
Og ingen talenter = ingen ekstraordinære præstationer eller resultater!

Dine medarbejdere ER virksomheden.
Og din opgave er at tiltrække og fastholde de bedste af slagsen.

Så når du beskæftige dig med Talent Management, så arbejder du med at finde, udvikle og fastholde de bedste talenter inden for din branche. Ligesom du arbejder med at afvikle dem, der viser sig ikke at være talenter alligevel – eller som ikke længere er talenter ift. virksomhedens tilpassede strategi.

For dét, der er et talent i organisationen i dag, er ikke nødvendigvis et talent i morgen.

Derfor er talent management vigtigt, så du hele tiden sikrer, at du har de rette talenter i din organisation, der kan eksekvere på den besluttede strategi – og sikre dig de ønskede resultater.

 

Hvem er dine talenter?

Et talent kan defineres som den kombination af en medarbejders kompetencer, engagement, motivation og attitude, der tilsammen gør medarbejderen værdifuld ift. virksomheden strategi, mål og vision.

Så et talent i din virksomhed er altså en medarbejder, der bidrager direkte til din virksomheds konkurrencemæssige fordel. Og som samtidig vil fjerne – eller forringe – din virksomheds konkurrencemæssige position, hvis personen rejser.

 

Dine medarbejdere er dit ’produkt’

Er du leder i en vidensorganisation, der har vidensmedarbejdere ansat?
Lever I af at udvikle og sælge innovative løsninger? 

Eller serviceydelser? Eller viden?
Så er den menneskelige adfærd i høj grad det produkt, I sælger.

Den menneskelige adfærd er også nøglen til, hvordan I kan differentiere jer på markedet.

De fleste virksomheder leverer nogle ydelser, der allerede findes på markedet. Og forskellen på ydelserne er ofte ret lille. I hvert fald set fra kundens perspektiv.
Så hvorfor skal kunderne vælge dine løsninger frem for dine konkurrenters?

Ja, hvis I ikke kan tydeliggøre det, så er der til sidst kun ét parameter at konkurrere på: Nemlig prisen.

Men at sænke priserne er ikke attraktivt i længden. Det giver jer et ’rødt ocean’ at konkurrere i. Jeres priser bliver presset i bund, så I mindsker - eller helt udhuler - jeres fortjeneste.

 

Talenterne adskiller jer fra konkurrenterne

Men hvad kan I ellers konkurrere på? Hvordan kan I ellers differentiere jer på markedet?

Det kan I fx ved hjælp af de mennesker, I har ansat.
Jeres talenter.

For det er netop talenterne, der gør forskellen.
Når det kommer til fx innovation af nye løsninger, salg til nye kunder,
udvikling af eksisterende kunder, markedsføringsaktiviteter, kundeservice m.m.,
så er det jeres talenter, der leverer varen.

Det er også jeres talenter, der giver kunderne den helt særlige oplevelse, som de skal have, når de samarbejder med jer. Den helt unikke oplevelse, som ikke kan købes for penge nogen andre steder.

Det er dine talenters adfærd, der sikrer kundeloyaliteten. Som skaber jeres brand. Og gør hele forskellen!

 

Din virksomheds succes afhænger af talenter

Jeg vil gå så langt som til at sige, at din organisations fremtidige succes - og overlevelse - er direkte relateret til, om du tager talent management alvorligt.
Og om du evner at gøre det godt.

For hvis ikke du selv formår at finde og ansætte talenterne, så gør dine konkurrenter det. Og så står de bedre i konkurrencen om kunderne, end du og din organisation gør.

 

Hvordan tiltrækker du talenter?

Det gør du i første omgang ved hjælp af Employer Branding. Dvs. branding af virksomheden som arbejdsplads overfor potentielle og kommende medarbejdere.

Som i al anden branding handler det om at finde frem til, hvad der gør netop jeres virksomhed unik og attraktiv som arbejdsplads. Og så i øvrigt klø på med den gode Story Telling alle relevante steder. I jobannoncer og på virksomheden website.
Men også på de sociale medier som fx Facebook og LinkedIn.

Men husk!

Ikke noget bullshit i jeres employer branding.
Ikke noget med at gøre jer mere attraktiv, end I i virkeligheden er.
Fordi:

 1. Jeres nuværende medarbejdere vil se jeres employer branding aktiviteter. Og de skal kunne genkende deres eget arbejdsliv i det billede, som I tegner af organisationen som arbejdsplads.
  Ellers vil det virke totalt utroværdigt.
  Og:

   
 2. Nye medarbejdere, der køber ind på en god historie om en attraktiv virksomhed – men som så oplever noget ganske andet, når de tiltræder – vil løbe skrigende væk.
  Og fortælle en rigtig skidt historie om jer til alt for mange.


I har ikke brug for nogen af delene. Og begge dele vil også komme tilbage og ramme jer som en ærgerlig boomerang i nakken.

 

Hvordan ansætter du talenter?

Det emne kunne sagtens kræve et helt blogindlæg for sig selv – eller en bog.

Men vigtigst er:

 1. Tag rekruttering alvorligt – og gå til opgaven professionelt og grundigt.
   
 2. Hav tilpas med udvælgelsestrin i processen, så du sikrer, at din endelige beslutningen omkring en kandidat er så kvalificeret og valideret som overhovedet muligt.
   
 3. Følg evt. følgende guide:

         I.    Gennemfør 2-3 interviews per relevant kandidat
         
II.   Sørg for at min. 2 personer fra virksomheden møder kandidaterne
               
– og drøft jeres respektive oplevelse af kandidaterne efterfølgende
         
III.  Gennemfør en personlighedsanalyse på alle relevante kandidater
         
IV.  Tag 3-4 referencer per kandidat
         
V.   Gennemfør evt. et Assessment Center ved besættelse af nøglepositioner
               
– dvs. en slags praktisk eksamen, hvor du ser på, hvad kandidaten kan
               i stedet for bare at snakke om det.

 1. Sæt nogle administrative processer op, der sikrer effektiv drift af rekrutteringer, så de kører så nemt og tidsbesparende som muligt.

Endelig skal du huske på, at rekrutteringsprocesser også er employer branding.

Den måde I behandler jeres jobkandidater på, fortæller rigtig meget om jer.
Typisk meget mere end de ord, I ellers sætter på jer selv…  
Fx om jeres menneskesyn, jeres respekt for andre og om jeres styr på / manglende styr på tingene.

Og hvem ved: Den kandidat, som du giver en dårlig oplevelse i dag, kan meget vel gå hen og blive en potential ny kunde i fremtiden.

 

Hvordan får du dine talenter til at præstere?

Med god ledelse. Så simpelt er det!

Men at være en god leder er til gengæld langt fra simpelt.

Jeg har talt med tusindvis af ledere igennem mine mere end 15 år som ledelsesrådgiver, foredragsholder og tidligere HR direktør. Og ud fra min erfaring vil ledere altid gerne have de bedste folk ansat. Som ledere ønsker vi altid medarbejdere, der er top motiverede, engagerede, loyale, begejstrede, glade, ansvarlige, selvstændig, løsningsorienterede, positive og og og og…

Listen af ønsker er lang.

Men min erfaring er desværre også, at det er de færreste ledere, der anerkender, at de faktisk selv er ansvarlige for at skabe den adfærd. Eller som virkelig gør sig umage for at skabe den. Eller som reelt forstår, hvad der skal til for at skabe den. Eller som reelt selv evner at skabe den.

Men hvis du som leder ønsker at fylde din organisation med talent. Og hvis du ønsker, at talenterne ikke bare skal EVNE at præstere – men rent faktisk også skal VILLE præstere – så skal du gøre dig fortjent til det!

Hvis du også ønsker ægte motivation, engagement, begejstring, arbejdsglæde, loyalitet – og alt det andet fantastiske, der gør hele forskellen for dig, din organisation – og for kunderne – ja, så skal du også gøre dig fortjent til det.

Og det skal du bl.a. gøre ved at inspirere dine medarbejdere til at motivere sig selv.

Jeg har fornyligt skrevet et andet blogindlæg om, hvordan man motiverer medarbejdere.
Det kan du læse her: http://www.amino.dk/blogs/charlottegadkhlert/archive/2014/11/17/motiv-233-r-dine-medarbejdere-s-197-dan.aspx

Så for nu vil jeg bare give tre vigtigt råd om motivation:

 1. Mennesker motiveres af vidt forskellige ting.
  Derfor skal du motivere dine talenter med individuelt tilpassede initiativer.

   
 2. Det, der motiverer dig selv, vil typisk ikke motivere dine medarbejdere. Deres fokus, behov og interesser er ofte nogle ganske andre end dine.
   
 3. Bonusordninger er en forældet måde at forsøge at motivere på.
  Det er dyrt, indskrænkende ift. kreativitet og - i mange tilfælde - helt uden effekt. Og i nogle tilfælde: Direkte demotiverende.

 

Ansvaret er dit

Du har de medarbejdere, som du har gjort dig fortjent til!
Så enkelt kan det siges.

Og hvis dem du har i dag ikke lever op til dine ønsker, så kig indad.
Og tag ansvaret for det. For du har selv skabt det.

Måske har du overtaget dine medarbejdere fra en tidligere leder.
Men det fjerner ikke ansvaret fra dig nu. For hvis de medarbejdere, du overtog, ikke var talenter - og de fortsat ikke er det under din ledelse - så har du undladt enten at udvikle dem eller at afvikle dem. Og det er dit ansvar.

Ansvaret for dine medarbejderes præstation i dag – og i fremtiden – er altid dit.

 

Hvorfor forlader dine talenter virksomheden?

Der er mange grunde til, at medarbejdere forlader deres job. Men det er typisk fordi ledelsen – på den ene eller den anden måde – har fejlet eller svigtet.

Faktisk ved vi, at op til 80 % af alle jobskift sker pga. dårlig eller utilfredsstillende ledelse. Enten fra den nærmeste chef. Eller fra topledelsen – og de rammer og vilkår samt den kultur og stemning, som topledelsen helt overordnet skaber.

Så når talenter forlader en virksomhed, bør det altid mane til selvrefleksion hos ledelsen.

 

De bedste søger de bedste

De bedste talenter ønsker at arbejde for de bedste ledere.

Så vil du tiltrække – og i særdeleshed fastholde – talenter i din organisation, så skal du og dine lederkolleger være knivskarpe til at lede mennesker.

Og det handler altså ikke om at være en dygtig manager, der har styr på excel-arkene, processerne, budgetterne eller KPI’erne.

Nej, det handler om at være en dygtig leader.

Altså en menneskeleder.
Med stærke relationelle, emotionelle og kommunikative kompetencer.
Med ægte interesse for det hele menneske – ikke kun den præsterende del af mennesket.

En menneskeleder med en stærk forståelse for den menneskelige psykologi og med god indsigt i, hvad der skaber drivkraft, energi, kreativitet, innovation og motivation hos andre.

Det handler om at gøre virksomheden attraktiv som arbejdsplads, at gøre kulturen attraktiv at være i, at gøre formålet med virksomheden attraktiv at bidrage til, at gøre virksomhedens brand til noget, man er stolt af at være en del af, at gøre fremtidige karriereveje mulige – og at gøre jobbene attraktive for den enkelte.

Det handler om Individbaseret ledelse.
At se der enkelte menneske i medarbejderen og at få passionen – og det bedste og stærkeste - frem i hver enkelt.

Med de virkemidler kan man tiltrække, udvikle og fastholde talenter.

Og det sjove er:
At med den type ledelse, der udvikler mange flere medarbejdere sig faktisk også fra at være middelmådige medarbejdere til at blive ægte talenter!

 

Køber dine medarbejdere dig?

Mennesker køber mennesker. Inden for konsulentbranchen. Inden for salg.
Og inden for ledelse.

Du kan blive tildelt en ledertitel og et ledelsesansvar af nogen over dig i organisationen. Men dine medarbejdere bestemmer suverænt, om de køber ind på dig. Eller ej.

Men hvis du lykkes med at være en leder, der er omgivet af talenter, som vitterligt ønsker at lade sig lede af dig.
Og hvis du lykkes med at skabe et team eller en organisationskultur fyldt med talenter, der vil gå igennem ild og vand for hinanden, for produktet, for virksomheden, for kunderne, for innovationen, for løsningerne… - så har du vundet krigen om talenterne langt ud i fremtiden.

Og din virksomheds employer brand vil være enestående.
Jeres konkurrenceposition vil være suveræn.
Og jeres mulighed for langvarig fremtidig succes vil være helt i top.

Rigtig god ledelse!

Læs også disse blogindlæg

Log ind for at kommentere Kommentarer

Vil du læse HR nyheder eller se, hvad andre har gjort for at få succes med der HR-initiativer
Få sparring på dine
HR-initiativer
og skab endnu bedre resultater

Kontakt mig allerede idag
Tlf: 40 91 65 00
afo@hrcaseforum.dk


GRATIS
Nyhedsbrev med
Trends & Tendenser
om HR og ledelse
 
Netværk for
HR-ansvarlige
 
* Få andres metoder, der virker
* HR Læringsnetværk - Jylland
* Deltag i debatten på LinkedIn
* Få "Trends og Tendenser"
   om HR og ledelse
 

Vi skaber
målbare resultater
gennem mennesker

Spar tid og
få bedre
HR-resultater 


Byg videre på andres HR-erfaringer.


Drejebøger og filer
- lige til at downloadeTilmeld dig nu

Videns-ambassadører:

ambassadorambassadorambassadorambassadorambassadorambassadorambassadorambassadorambassadorambassadorambassador