VÆRDIskabende trivselsmåling

af Susanne Nielsen Leder, HR Caseforum

Tags: 
HR Caseforum

Historien

Vi gennemførte APV (kombineret fysisk og psykisk) hvert 2. år som interviews foretaget af sikkerhedsrepræsentanterne (SR). Konceptet virkede ikke. Vi fik ikke fat i de væsentlige problemer, der var stor utryghed omkring det at blotte sig, opfølgningen var langsom og utilstrækkelig,

Ledelsens mål med det ny APV-koncept var formuleret således: Oplægget tager udgangspunkt i direktionens ønske om, dels at gøre APV’erne mere handlingsrettede og løsningsorienterede dels at sikre en effektiv og målrettet opfølgning samt feed-back til og inddragelse af medarbejderne.

En kortlægning af APV’en i 2009/2010 afdækkede følgende problemer, som det ny koncept skulle ændre på:

Opsamling fra APV 2009/2010

  • Forløbet strækker sig over mere end 6 måneder, før konklusionerne ligger klar og er i december 2010 endnu ikke behandlet på SiU. Før 2009 har tidsforløbet typisk varet 6 måneder før første behandling i SiU. Det er alt for lang tid og skal reduceres kraftigt.

  • Flere medarbejdere kan ikke ”genkende” deres egne svar, hvilket sandsynligvis hænger sammen med det lange tidsforløb.

  • Selvom der er lavet opsamling med medarbejderne, er konklusionerne stadig ikke entydigt handlingsanvisende, hvilket dels skyldes den lange sagsbehandlingstid, dels anonymiteten.

  • Spørgeskemaet er inddelt i hovedområder, hvor eet spørgsmål kan omfatte flere mulige underspørgsmål. Det skal forenkles og der skal laves flere direkte spørgsmål baseret på medarbejdernes egne input til ”hvad der skal til” for at sikre en velfungerende APV.

  • Spørgeskemaet baseres på Problem-spørgsmål: ”er der problemer med…. ”emne” – det skal ændres til udelukkende at stille ”positive” spørgsmål

  • SR (sikkerhedsrepræsentanten) gennemgår personligt APV skema med hver enkelt medarbejder på virksomheden, hvilket giver mulighed for ”fortolkning” af spørgsmålene samt risiko for uforvarende at ”hjælpe” problemerne på gled.

  • Massive stress-problemer pga. ressourcemangel i administrationen synes ikke afdækket af APV’en 2009/2010. Det kan skyldes, at nuværende procedure ikke er god nok til at fange de ”blinde pletter” (det psykiske arbejdsmiljø), dels at problemerne er blevet forværret, fordi de ikke blev ”taget i opløbet”. Jeg har derfor valgt at tage udgangspunkt i Arbejdstilsynets kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø, idet jeg vil tilstræbe at lave en procedure, der kombinerer spørgeskema (det psykiske arbejdsmiljø) med dialog (øvrige APV områder) for derved at udnytte hver metodes åbenlyse fordele samt minimere metodernes svagheder. Målet er at sikre, at vi entydigt får taget hånd om det psykiske arbejdsmiljø under trygge rammer for medarbejderen, hvor vi sikrer, at der hurtigt kan tages handling på besvarelserne

  • Det synes enklere at ”tage fat” på de øvrige punkter i APV’en (fysiske, ergonomiske, kemiske forhold). Oplægget koncentreres derfor om at smidiggøre processen og sikre medarbejdernes aktive inddragelse, ejerskab og ansvar i processen.

  • Vurdering af risici for ulykker, udslip, brand osv. foretages p.t. i andet regi, hvorfor det ny APV-koncept skal sikre en kobling af indsatsen. Dette for at optimere de anvendte ressourcer samt sikre sammenhæng i indsatserne.

  • Proceduren er ændret i udvalgte afdelinger i 2009/2010, idet medarbejderne har fået en direkte feed-back på egne besvarelser, hvilket er blevet positivt modtaget af de pågældende medarbejdere. Det er et simpelt tiltag, der med fordel kan overføres til fremtidig APV-struktur.


Materiale tilgængelig

ROI - samlede beregningerROI - samlede beregninger.pdf
Rapport - overblikAPV 2012 - Rapport - overblik.pdf
Rapport - detaljerAPV 2012 - Rapport - detaljer.pdf
Download casen som PDF case.pdf

Bliv medlem og få adgang til hele casen

Læs hvordan andre har fået succes med deres projekter - og få deres materialer til inspiration.
Deler du også selv dine erfaringer, får du 45% rabat på dit medlemskab.
"Viden er det eneste, som vi får mere af - jo mere vi deler"

Log indBliv medlem


Se flere HR-cases eller læs tankevækkende blogs
Få sparring på dine
HR-initiativer
og skab endnu bedre resultater

Kontakt mig allerede idag
Tlf: 40 91 65 00
afo@hrcaseforum.dk


GRATIS
Nyhedsbrev med
Trends & Tendenser
om HR og ledelse
 
Netværk for
HR-ansvarlige
 
* Få andres metoder, der virker
* HR Læringsnetværk - Jylland
* Deltag i debatten på LinkedIn
* Få "Trends og Tendenser"
   om HR og ledelse
 

Vi skaber
målbare resultater
gennem mennesker

Spar tid og
få bedre
HR-resultater 


Byg videre på andres HR-erfaringer.


Drejebøger og filer
- lige til at downloadeTilmeld dig nu

Videns-ambassadører:

ambassadorambassadorambassadorambassadorambassadorambassadorambassadorambassadorambassadorambassadorambassador

Del bl.a. viden med