Få endnu mere ud af din HR indsats
– og gør det lovligt

3 morgenmøder om tiden inden ansættelsen,
under ansættelsen og når ansættelsen ophører

Få endnu mere ud af din HR indsats
– og gør det rigtigt ift. de nye regler om behandling af personoplysninger

Sammen med Advokatfirmaet Vingaardhus holder vi 3 morgenmøder, hvor vi laver 3 nedslag i HR-arbejdet med tips og tricks – og naturligvis hvordan du behandler de tilhørende persondata, – hvad må du og hvad må du ikke?

De tre morgenmøder har hvert sit tema:

 1. Inden og omkring ansættelsen – 5. december 2018
 2. Under ansættelsen – 6. marts 2019
 3. Ophør af ansættelsen – 8. maj 2019

På hvert morgenmøde fokuser vi på, hvad der skal til for, at du får mest muligt udaf din HR indsats på dét område – og samtidig forholder det til Persondataforordningen – hvad må man, og hvad må man ikke i forhold til ansøgere, kandidater, ansatte og tidligere ansattes personoplysninger?

Der er begrænset antal pladser (max 20) pr. morgenmøde, da der også skal være plads til spørgsmål, sparring og netværk.

Pladserne fordeles efter først-til-mølle-princippet, så vær sikker på at få en plads og tilmeld dig allerede nu ved at sende en e-mail med navn, titel og virksomhed til kth@vingaardshus.dk.

Emnerne for de tre morgenmøder:

Onsdag, den 5. december 2018 kl. 08.15 – 11.30.
Inden og omkring ansættelsen:

 • Hvordan tiltrækker vi de bedste kandidater, og hvad må vi i forhold til Persondataforordningen?
 • Hvordan og hvor længe må du gemme afviste jobansøgeres cv og ansøgninger?
 • Hvordan gør vi de afviste jobansøgere til ambassadører?
 • Og hvordan gør vi introduktionen til en succes, og hvilke faldgruber skal vi være opmærksomme på ved udformning af ansættelseskontrakten?

Onsdag, den 6. marts 2019 kl. 08.15-11.30
Under ansættelsen:

 • Skaber dine ledere altid værdi – eller har du også ledelses-skabte omkostninger?
 • Hvad skal der egentlig til, for at en leder kan skabe arbejdsglæde og værdi gennem andre?
 • Hvad betyder det, når din ansatte arbejder hjemmefra og ikke er beskyttet af virksomhedens firewalls? – og hvad når de bruger deres smartphones med adgang til arbejdsmail?
 • Og har vi oplysningspligt til pårørende, når de står på en pårørendeliste?

Onsdag, den 8. maj 2019 kl. 08.15-11.30
Ophør af ansættelsesforholdet:

 • Hvad indeholder den gode opsigelse, hvor der både bliver taget hånd om medarbejderen og de tilbageblevne medarbejdere?
 • Hvad siger dine opsagte medarbejdere om din virksomhed?
 • Hvilke oplysninger må en opsagt medarbejder tage med sig i sin videre jobsøgning?
 • Hvordan du håndterer en indsigtsbegæring i praksis fra en opsagt medabejder
 • Hvor længe må vi opbevare oplysninger om fratrådte medarbejdere?

Målgruppe

Morgenmøderne er målrettet dig, der er HR-chef eller administrativ leder i en mellemstor virksomhed, og som ønsker inspiration til at optimere din HR indsats – og samtidig gøre det korrekt i forhold til Persondataforordningen.

Vær sikker på at få en plads og tilmeld dig allerede nu ved at sende en e-mail til kth@vingaardshus.dk. Pladserne bliver tildelt efter først-til-mølle-princippet.

 

Udbytte

Du får konkret input med cases til at optimere dit nuværende arbejde med at tiltrække, fastholde og afskedige de rigtige medarbejdere, og samtidig værdifuld fakta om, hvad du må og ikke må, når du behandler deres personoplysninger.
Derudover møder du også andre HR-chefer i samme situation, så der bliver rig lejlighed til at sparre og skabe eller forny dit netværk.

 

Inspiratorer:

Ann Bruun Birk arbejder hovedsageligt med ansættelsesret. Hun rådgiver og fører retssager for både virksomheder og offentlige institutioner. Herudover har hun specialiseret sig i persondataret samt personskadeerstatning.

Annette Omøe er selvstændig ledelseskonsulent med særligt fokus på udvikling af HR-chefer og personaleledere i Nordjylland.
Hun har over 16 års ledererfaring som bl.a. HR manager og driftschef i større internationale virksomheder med konkrete resultater indenfor strategi, HR og lederudvikling.

Praktisk info

 

Tid: Onsdag, den 5. december 2018 kl. 08.15-11.30

Sted: JCD, Systemvej 6, 9200 Aalborg SV

Deltagerantal: Max. 20 personer, så der bliver tid og rum til sparring og spørgsmål.

 

Pris

375 kr. (inkl. moms) pr. deltager.

Vi giver 20 % rabat, når du tilmelder dig alle tre morgenmøder samtidig – dvs. at prisen er 900 kr. (inkl. moms).

 

Tilmelding

Send en e-mail til kth@vingaardshus.dk, hvor du oplyser dit navn, titel, virksomhed samt din e-mail.
Fortæl også samtidig, hvilke(t) morgenmøde(r) tilmelding drejer sig om.