10 personlige udviklingsveje til succes

Som HR ansvarlig igennem en årrække – og som ledelsesrådgiver, business coach og psykoterapeut i erhvervslivet – har jeg på tætteste hold oplevet effekten – og konsekvenserne – af både gode og dårlige men...

Charlotte Gad Køhlert

Selvstændig ledelsesrådgiver, foredragsholder og forfatter,

Mit erklærede mål er at inspirere og præge den ledelsesmæssige agenda i Danmark.

Jeg er professionelt passioneret omkring at støtte og inspirere organisationer og ledere til – via strategisk kulturskabelse og excellent MENNESKE-ledelse – at opnå større succes, bedre resultater og øget ...