Inspiration til HR Chefer

Er din overvågning lovlig?

Indenfor den seneste tid er der kommet mere og mere fokus på overvågning – overvågningssamfundet. Der er gps’er i vores telefoner og i nogle biler, f. eks. servicevogne, i PDA’er etc. Der foretages ind.- og udstempling...

Helle Melgaard

Jurist

Result oriented active manager experienced with leadership, change management, employment law and salary negotiations within the private as well as the public sector.

Experienced in developing management foundation and strategy, organisational development related to company strategy. Experienced with more change management projects- and processes p...


Handicap-definitionen voldsomt udvidet efter ny EU-dom

I april 2013 afsagde EU en skelsættende dom, der ændrede den hidtidige opfattelse af begrebet ”handicap”. EU-domstolens fortolkning af begrebet lægger sig tæt op af FN’s definition af handicap.

Retstilstanden e...

Helle Melgaard

Jurist

Result oriented active manager experienced with leadership, change management, employment law and salary negotiations within the private as well as the public sector.

Experienced in developing management foundation and strategy, organisational development related to company strategy. Experienced with more change management projects- and processes p...


Husk anmeldelse ift. det psykiske arbejdsmiljø

Der er for nylig indført nye regler indenfor Arbejdsmiljø, hvorefter en arbejdsgiver skal foretage anmeldelse af hændelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø på samme måde som ved anmeldelse af hændelser vedrørende det fy...

Helle Melgaard

Jurist

Result oriented active manager experienced with leadership, change management, employment law and salary negotiations within the private as well as the public sector.

Experienced in developing management foundation and strategy, organisational development related to company strategy. Experienced with more change management projects- and processes p...