Håndtering af misbrug på arbejdspladsen

Historien
Jeg blev hyret af et europæisk flyselskab til denne opgave, – flyselskabet har ikke lyst til at få deres navn frem i casen, men deres HR-chef og deres
kabinesupervisor er altid par...

Anna Marie Aggerholm

Alkohol behandler og foredragsholder, Alcologic consult


Talent Review – et værktøj til at udvikle medarbejderen ud fra ledelsens forventninger

Hvilken udfordring skulle vi løse?

I DS Smith Danmark har vi store ambitioner. Vi vil være en dynamisk, attraktiv og fleksibel organisation for vores medarbejdere, samtidig med at vi vil opfylde missio...

Allan Nørgaard

HR Director, DS Smith

Allan Nørgaard er HR Director hos DS Smith Packaging.

I over 8 år var han inden da bla. HR Department Manager på Dansk Supermarkeds kursuscenter Bøgehøj. Her var han bla. ansvarlig for toplederuddannelsen.
Hans indgangsvinkel til HR er, at det skal være forretningsdrevet. Virksomheden eksisterer ikke for at have en HR afdeling, men HR e...


Fantastisk velkomstbrev til nye medarbejdere

Hjertevarmt velkomstbrev, der også gav stor employer branding

Da Eddy Hansen begyndte som chef for en supportafdeling for 140 Kvik-butikker, lagde han dette meget positive brev på sine 13 nye medarbejd...

Annette Omøe

Idé-generator og ejer, HR Caseforum

I HR Caseforum deler vi viden, værktøjer og vores bedste HR-metoder, så vi hjælper hinanden til at lykkes bedre – uden at skulle opfinde dybe tallerkner.