Husk anmeldelse ift. det psykiske arbejdsmiljø

Helle Melgaard

Jurist

Result oriented active manager experienced with leadership, change management, employment law and salary negotiations within the private as well as the public sector.

Experienced in developing management foundation and strategy, organisational development related to company strategy. Experienced with more change management projects- and processes primarily focused on handling human reactions to changes. Experience in leadership training of managers.

An expert in employment law and collective agreements and with good knowledge of global mobility issues as well.


Der er for nylig indført nye regler indenfor Arbejdsmiljø, hvorefter en arbejdsgiver skal foretage anmeldelse af hændelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø på samme måde som ved anmeldelse af hændelser vedrørende det fysiske arbejdsmiljø.

Dvs. virksomhederne har nu samme forpligtelser vedrørende de psykiske arbejdsmiljø som der hidtil har været vedrørende det fysiske arbejdsmiljø. Det betyder også, at virksomhederne skal have en proces for anmeldelse af hændelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø og intern håndtering.

Hvordan det håndteres i virksomhederne er interessant. Vil det øge antallet af anmeldelser vedrørende det psykiske arbejdsmiljø? Hvad gør arbejdstilsynet hvis proces og intern håndtering ikke er på plads? Hvad er konsekvensen af ikke at anmelde? ikke at have styr på processen…. og ikke at have styr på det psykiske arbejdsmiljø?

Det bliver interessant at følge udviklingen. Mange virksomheder har i dag ingen proces for håndtering af skader opstået som følge af psykiske arbejdsmiljø. Læger og fagforeninger er obs. på dette, og mange læger anmelder selv direkte til Arbejdstilsynet, hvor de har diagnosticeret en patient med arbejdsrelateret stress og (begynde) depression. Man kan forestille sig, at der ikke skal mange anmeldelser til vedrørende den samme virksomhed, før Arbejdstilsynet ”kommer på besøg”.

Vil der ske en stigning i antallet at anmeldelser vedrørende det psykiske arbejdsmiljø? Hvordan kommer det til at påvirke holdning og håndtering af det psykiske arbejdsmiljø? Bliver vi bedre til at spotte dårligt psykisk arbejdsmiljø og agere før skaden er sket? Er det formålet?