Handicap-definitionen voldsomt udvidet efter ny EU-dom

I april 2013 afsagde EU en skelsættende dom, der ændrede den hidtidige opfattelse af begrebet ”handicap”. EU-domstolens fortolkning af begrebet lægger sig tæt op af FN’s definition af handicap.

Retstilstanden e...

Helle Melgaard

Jurist

Result oriented active manager experienced with leadership, change management, employment law and salary negotiations within the private as well as the public sector.

Experienced in developing management foundation and strategy, organisational development related to company strategy. Experienced with more change management projects- and processes p...


Husk anmeldelse ift. det psykiske arbejdsmiljø

Der er for nylig indført nye regler indenfor Arbejdsmiljø, hvorefter en arbejdsgiver skal foretage anmeldelse af hændelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø på samme måde som ved anmeldelse af hændelser vedrørende det fy...

Helle Melgaard

Jurist

Result oriented active manager experienced with leadership, change management, employment law and salary negotiations within the private as well as the public sector.

Experienced in developing management foundation and strategy, organisational development related to company strategy. Experienced with more change management projects- and processes p...


Kollektive opsigelser, hvad skal man, hvad kan man?

Proces, tanker og signaler.

I relation til kollektive opsigelser er det et helt klart lovgivningsgrundlag for, hvornår der er tale om kollektive opsigelser, og som beskriver den proces, man skal igennem i forhold til ...

Helle Melgaard

Jurist

Result oriented active manager experienced with leadership, change management, employment law and salary negotiations within the private as well as the public sector.

Experienced in developing management foundation and strategy, organisational development related to company strategy. Experienced with more change management projects- and processes p...