Sådan bliver gode ledere ekstraordinære

Annette Omøe

Idé-generator, HR Caseforum

Jeg tror på, at vi ved at dele vores viden, værktøjer og bedste HR-metoder lettere og hurtigere når vores mål, samtidig med, at vi får skabt synlighed og vækst.

Jeg har 18 års ledererfaring som bl.a. HR manager, personalechef og driftschef i store internationale organisationer med konkrete resultater indenfor strategi, HR og lederudvikling.

Min drivkraft er, at de initiativer, som jeg står for, skal give værdi – både for mig selv og for andre.
Derfor har jeg taget initiativ til at lave HR Caseforum, hvor HR-ansvarlige kan inspirere hinanden til endnu bedre resultater – uden at skulle opfinde den dybe tallerken først.


De bedste og mest grundige undersøgelser inden for udvikling af ledelse og ledere viser, at en organisation opnår den største udviklingseffekt, når der fokuseres på udvikling af styrker fremfor at “rette op på” svagheder.
Det skyldes, at de fleste ledere faktisk er gode – og allerede har været igennem den grundlæggende ledertræning.

At gå fra dårlig til god leder kan trænes via “almindelige” linære uddannelser, men skal lederen gå fra god til ekstraordinær, skal der trænes i kompetencer, der understøtter dén kompetencer, som man gerne vil styrke.

Morten Kamp Andersen peger på 3 fokusområder for at udvikle ledere fra gode til ekstraordinære:

1. Ledelse kan måles+

Den bedste måde at måle på er at bruge en 360 graders evaluering. De ledere, som er ekstraordinære, påvirker centrale nøgletal i eksponentiel grad.

2. Det er mest effektivt at udvikle styrker+

Hvis en god leder ønsker at blive ekstraordinær, er det mere effektivt at skabe styrker end at ’fixe’ svagheder.

3. Udvikling af en styrke kræver en markant anderledes tilgang til udvikling+

Udvikling af svagheder kræver almindelig lineær træning, som kendes fra traditionelle lederudviklingsprogrammer. Udvikling af en styrke kræver derimod krydstræning – dvs. træning i kompetencer, der har positiv indflydelse på dén kompetence, som man gerne vil styrke.

 

Læs hele Morten Kamp Andersens whitepaper