I


Ledelse gør forskellen

 • Kan dine ledere blive endnu bedre til at lede dine medarbejdere?
 • Vinder din virksomhed talent-krigen og får fat i de bedste hoveder?
 • Er dine medarbejdere topkompetente og motiveret til at yde deres bedste – og får de lov?

For at udvikle virksomheden – og opnå endnu bedre resultater skal fremtidens ledere ikke kun mestre strategi, være fagligt dygtige, gode projektledere m.v.

Personaleledelse sker, hvor medarbejderne er. Det vil sige, at dine ledere og lederes ledere selv skal kunne tiltrække og motivere det rigtige team, have fokus på de rigtige mål - og sikre egen og teamets løbende udvikling.


Udviklingsprogram for ledere med personaleansvar

På HR Caseforums lederudviklingsforløb sætter vi fokus på dé områder indenfor medarbejderledelse, som du og dine ledere især skal mestre for at kunne fortsætte virksomhedens vækst i en stadig hårdere konkurrencesituation.

Vi arbejder målrettet med at øge jeres ledelseskvalitet.


Hvad får virksomheden ud af det?

Det afhænger af jeres situation – og vilje til at gøre noget andet, end I plejer.
For god ledelse – og lederudvikling virker:
 

  
Har I behov for det?

Trin 1:

Udfra en ledelsesanalyse laves en organisations-diagnose (AS-IS) med anbefalinger på kort og lang sigt.
Anbefalingerne prioriteres udfra return of investment (ROI)
Herefter aftales de endelige ledelses- og forretningsmæssige mål for uddannelsen, og træningen planlægges.
 

Trin 2:

Uddannelsen bliver tilrettelagt udfra den enkelte virksomheds og leders behov.
Den veksler mellem workshops incl. træning, og personlig sparring.

Vi kobler virksomhedens mål med effektive værktøjer, der har bevist deres værd i andre virksomheder

- og den nyeste viden fra HR, ledelse og sociale medier.

5 indgangsvinkler til
bedre ledelse:

 1. Din personlige ledelseskvalitet
  – 360 graders evaluering, leders index vurdering, individuelle mål og plan

 2. Performance management – ROI – KPI

 3. Gør det enkelt – møder – opfølgning - kommunikation

 4. Fasthold og udvikl dit team – engagement, delegering, fokus, kommunikation, udvikling, opfølgning 

 5. Tiltræk det rigtige team – employer branding på Sociale Medier, profiler, samtale, introduktion


Trin 3:

Efter uddannelsen evaluerer vi på målopfyldelse - og hvordan I fastholder de nye metoder. 

Pick ´n´choose

Træningsprogrammet sammensættes efter jeres behov.
Det vil sige, at vi designer temaer og laver de workshops, der giver mening og størst værdi ift. jeres mål.
Og vi udfordrer jer ift. de trends og tendenser, som I også bør forholde jer til.

Uddannelsen kan enten forbeholdes én virksomhed – eller ledelsen fra flere virksomheder, så det er muligt at sparre med ligestillede udenfor branchen mellem møderne.

 
Hvad kræver det?
 • At direktionen helhjertet ønsker bedre resultater gennem ledelse – og går forrest
 • At lederne investerer de nødvendige tidsmæssige ressourcer for at udvikle sig
 • Mod til at tænke nye tanker, vedholdenhed, on-job træning og opfølgning
 

86% af globale CEO’s ser
kvaliteten af ledelse
som virksomhedens største udfordring
 
Vil du også skabe bedre resultater gennem
god ledelse og lederudvikling?

kontakt HR Caseforum og få et uforpligtende møde,
hvor vi vender jeres udfordringer –
og om vi vil være de rette til at hjælpe jer.
 

Målgruppe:

Uddannelsen er målrettet ledere med personaleansvar.
Specialister indenfor hvert felt står for undervisning og træning, mens kompetente og erfarne HR-rådgivere står for den personlige sparring og opfølgning.

Blog

Når din tilstand skaber følgere
Hvad skal der til for at være en god, resultatskabende leder?
Har du tænkt over, hvor meget din tilstand betyder for din kommunikation, troværdighed, relationer og derved dine resultater?

Læs hele blogindlæggetKaren Ørbæk Abildgaard - Ejer, EquiNord

Nyeste case

Sådan overlever og trives du som leder i en digital verden

af Chris Shern, Managing Partner, Advant Partners

Udfordringen: Min historie er en klassisk ledelseshistorie med et twist. Jeg er født og opvokset i Wisconsin i USA, men endte med at flytte til Danmark efter et år som udviklingsstudent på Aalborg Universitet. Gennem mere end 20 år opbyggede jeg en karriere i en stor international virksomhed, hvor jeg endte
Vurdering:
-

Alle cases i kategorien

Talent Review – udfra lederens FORVENTNINGER til medarbejderen

af Allan Nørgaard, HR Director, DS Smith

Udfordringen: Alle taler om at medarbejderne er virksomhedernes vigtigste ressourcer, hvilket også er rigtigt, men hvordan sikres koblingen mellem medarbejder ressourcerne og den strategiske retning? I DS Smith er en del af vores mission, at vi vil være en dynamisk, attraktiv og fleksibel organisation for vores medarbejdere. Vores Talent Review, der er
Vurdering:
-

Vores medarbejder-netværk sikrer, at vores projekter har succes fra starten af

af Ole Telling Pedersen, HR Manager, Nordjyske Bank

Udfordringen: I 2013 satte Nordjyske Bank sig for at skabe endnu mere kundeværdi.Grundideen var, at ved bruge medarbejdernes viden og erfaringer kunne vi få en endnu bedre kundeforståelse - og derigennem skabe endnu mere kundeværdi. Vi ville bruge vores egne ideer og innovationskraft til at gøre banken endnu bedre.Samtidig ville direktionen
Vurdering:
-

Når værdierne bliver kultur – giver det resultater

af Jan Verhoek, HR Director, JYSK

Udfordringen: I år 2000 trak Lars Larsen sig fra den daglige ledelse af JYSK. Der var derfor stor risiko for, at kulturen i JYSK ville forsvinde, når grundlæggeren ikke længere var så synlig som førPå dét tidspunkt var JYSK repræsenteret i 5 lande, og hvis forretningen fortsat skulle udvikle sig, var
Vurdering:
-

Håndtering af misbrug på arbejdspladsen

af Anna Marie Aggerholm, Alkohol behandler og foredragsholder, Alcologic consult

Udfordringen: Jeg blev hyret af et europæisk flyselskab til denne opgave, - flyselskabet har ikke lyst til at få deres navn frem i casen, men deres HR-chef og deres kabinesupervisor er altid parat til at besvare spørgsmål pr. telefon. Jeg har deres telefonnumre.I dag håndterer selskabet misbrug af alkohol og medicin blandt piloter og
Vurdering:
-

Rekruttering som film-casting giver resultater

af Mette Møller, Biografdirektør, Nordisk Film

Udfordringen: I Nordisk Films biografer er der ansat mange unge smilende piccoliner. Det kræver indimellem en del rekrutteringer, som vi brugte lang tid på. Vi brugte mellem ½ - 1 time ved første samtale – og hvis ansøgningerne viste et andet billede af kandidaten end virkeligheden, så var der meget spildtid
Vurdering:
-

Optimalt match af medarbejdere og opgaver

af Charlotte Gad Køhlert, Selvstændig ledelsesrådgiver, foredragsholder og forfatter, Charlotte Gad Køhlert

Optimalt match af medarbejdere og opgaver

af Charlotte Gad Køhlert, Selvstændig ledelsesrådgiver, foredragsholder og forfatter, Charlotte Gad Køhlert

Udfordringen: I 2007 blev jeg certificeret i et personprofil værktøj (PI), da jeg var HR Direktør hos LanguageWire.Udover rekruttering besluttede jeg, at værktøjet også skulle bruges til leder- og teamudvikling, ved interne forfremmelser, samarbejdsudfordringer, fysisk placering i kontorlokalet m.v.Senere da vi skulle have en ny HR-assistent i HR-afdelingen, besluttede vi at
Vurdering:
-

Gratis talentuddannelse med effekt

af Ole Telling Pedersen, HR Manager, Nordjyske Bank

Udfordringen: I Nordjyske Bank blev chefstillinger traditionelt besat af eksterne kandidater, da banken ikke havde nogen i pipeline.I direktionen besluttede man, at det skulle være slut – og en leder- og talentuddannelsen blev igangsat. Siden har 45 ledere og 55 talenter gennemført uddannelsen.De første 2 hold var målrettet udviklingen af nye ledere
Vurdering:
-

Styrk dine lederes evne til at TOPpræstere

af Susanne Nielsen, Leder, Renovest

Udfordringen: Driftsafdelingen voksede fra 24 til 64 medarbejdere på 2,5 år, og mange bragte helt andre værdisæt og kultur med sig end den, vi ønskede.Vi havde gennem 4 år arbejdet målrettet på at ændre driftskulturen, fra at være udpræget offentlig til at være en forretningsorienteret og konkurrencedygtig forbedringskultur, og det var
Vurdering:
-

VÆRDIskabende trivselsmåling

af Susanne Nielsen, Leder, HR Caseforum

Udfordringen: Vi gennemførte APV (kombineret fysisk og psykisk) hvert 2. år som interviews foretaget af sikkerhedsrepræsentanterne (SR). Konceptet virkede ikke. Vi fik ikke fat i de væsentlige problemer, der var stor utryghed omkring det at blotte sig, opfølgningen var langsom og utilstrækkelig,Ledelsens mål med det ny APV-koncept var formuleret således: Oplægget
Vurdering:
-

Med Sirius besættes 80% af lederjobbene internt

af Jan Verhoek, HR Director, JYSK

Udfordringen: I forbindelse med, at vi indførte JYSK values og JYSK leadership, ville vi også gerne have et bedre overblik over vores pipeline til lederstillinger. Vi ville have en dokumenteret vurdering af potentialet – højt som lavt – så vi vidste, hvem der sad på reservebænken – klar til at overtage.Målet
Vurdering:
-
Få sparring på dine
HR-initiativer
og skab endnu bedre resultater

Kontakt mig allerede idag
Tlf: 40 91 65 00
afo@hrcaseforum.dk


Vi skaber
målbare resultater
gennem mennesker
FAKTABOKS
 
Kun 24% af danske virksomheder laver systematisk evaluering af deres ledere
 
41% af danske ledere har ingen personlig uddannelsesplan
 
37% af danske ledere har tilbagevendende lederudviklingssamtaler
FAKTABOKS
 
Halvdelen af danske topledere formår ikke, at tiltrække og udvikle talenter
 
54% af danske topledere formår ikke, at skabe accept og følgeskab i forandringsprojekter
 
 

GRATIS
Nyhedsbrev med
Trends & Tendenser
om HR og ledelse
 
FAKTABOKS
 
30 % af virksomhedens markedsværdi kommer fra den oplevede kvalitet af ledelsen
 
 
Vil du også
udvikle dine ledere og
opnå endnu bedre resultater?
FAKTABOKS

86% af globale CEO’s ser
kvaliteten af ledelse
som virksomhedens største udfordring
 

Et træningsforløb indeholder:

 • 6 dages workshop fordelt på 5 moduler
 • 6 hjemmeopgaver inden og mellem modulerne
 • 5 personlige sparringsmøder ift. egne mål og succes
Du får intensiv og effektiv ledertræning, der tager udgangspunkt i hverdagens ledelsesudfordringer. 

Træningen veksler mellem oplæg, praktiske øvelser, hjemmeopgaver og personlig sparring og feedback.

Samlet varighed: 
Ca. 10 måneder