Målbare resultater gennem de rigtige beslutninger

  • Har du et tydeligt overblik over dine nuværende og kommende udfordringer ift. ledelse og udvikling af organisationen?
  • Vil du have en klar plan for, hvilke ledelsesinitiativer, der giver størst værdi på kort og mellemlangt sigt?
  • Vil du understøtte ”fingeren på pulsen” med de rigtige HR-KPI’er?
  • Vil du også kunne følge ROI på dine igangsatte ledelsesinitiativer, så du sikrer, at de lykkes?
  • Vil du have forretningsstrategiske og faglige ledelsesinput – inden du træffer afgørende beslutninger?
 

Kun 18% følger løbende op på, hvem deres talenter er,
og hvordan de skal udvikle dem

Kilde:  Deloittes globale HR Trends 2015  

 

HR Caseforum er din forretningsstrategiske partner

HR Caseforum hjælper dig med at skabe målbare resultater gennem:  
Strategisk HR og organisationsdiagnose

Sikrer strategien, at de bedste medarbejdere tiltrækkes og fastholdes – og har de mulighed for at lave de bedste resultater?

Gennem en analyse af virksomheden kan du få en organisationsdiagnose, der giver dig overblik over personalemæssige udfordringer på kort og mellemlang sigt. 
 
Med en prioritering af anbefalingerne bliver det let at se, hvad der giver mest værdi ift. return of investment.


Hør mere
 
Få KPI-overblik med et HR Dashboard

Oplever du, at jeres HR indsats gør en forskel for ledere og medarbejdere, men at det kan være svært at sætte tal på resultaterne?
 
HR KPI Målstyring giver dig et hurtigt overblik over dine vigtigste nøgletal.
Du kan også løbende følge ROI på dine HR-initiativer.


Hør mere
 
Konkrete HR-intiativer

Skal du introducere et nyt HR-projekt – eller skal et eksisterende gøres mere skarpt?
 

Vi véd, hvad der virker i praksis – for vi har spurgt nogle af de mest succesfulde virksomheder i Danmark.
Vi kobler det med organisationenes mål, egen erfaring og den nyeste viden om HR, ledelse og Sociale Medier.
 
Det betyder, at du kan spare tid og få et endnu bedre - og målbart resultat.
Vi hjælper med konkrete HR initiativer som f.eks.:
Talent- og lederuddannelse, MUS, medarbejdernetværk, pipeline, employer branding via social media, talent- og lederuddannelse, introduktion, opsigelse m.v. medarbejderengagement, udvikling m.v.)


Hør mere
 
Onboarding HR-chefer

Sæt fokus på de rigtige ting i HR-chefens opstart.

Brug HR-chefens opstart til at lave en organisationsdiagnose, så det fra starten bliver klart, hvor HR bedst kan understøtte de forretningsmæssige mål på kort og lang sigt.

HR-chefen kommer hurtigere ind i jobbet og får fra starten af en forretningsmæssig forståelse - og bliver en værdifuld forretningsstrategisk partner.


Hør mere
 
Vil du også helt i mål og få overblik, bedre løsninger og resultater
gennem dine ledelses- og HR initiativer?

Så kontakt HR Caseforum og få et uforpligtende møde, 
hvor vi vender jeres udfordringer –
og om vi vil være de rette til at hjælpe jer.

Blog

De vigtigste HR trends i 2016 - handler egentlig ikke ret meget om HR
To af de stærkeste understrømme for HR arbejdet i 2016 bliver på den ene side neuropsykologi, adfærdsvidenskab og hjerneforskning, på den anden side netværksanalyse, People Analytics og Big Data. Og heldigvis for det, for evidens er bedre end gætværk. HR har alt for længe arbejdet ud fra, at en eller anden, der var tilstrækkelig betydningsfuld, gættede på noget, hvorefter hele flokken fulgte efter.

Læs hele blogindlæggetMaya Drøschler - Debattør,

Nyeste case

Sådan overlever og trives du som leder i en digital verden

af Chris Shern, Managing Partner, Advant Partners

Udfordringen: Min historie er en klassisk ledelseshistorie med et twist. Jeg er født og opvokset i Wisconsin i USA, men endte med at flytte til Danmark efter et år som udviklingsstudent på Aalborg Universitet. Gennem mere end 20 år opbyggede jeg en karriere i en stor international virksomhed, hvor jeg endte
Vurdering:
-

Alle cases i kategorien

Talent Review – udfra lederens FORVENTNINGER til medarbejderen

af Allan Nørgaard, HR Director, DS Smith

Udfordringen: Alle taler om at medarbejderne er virksomhedernes vigtigste ressourcer, hvilket også er rigtigt, men hvordan sikres koblingen mellem medarbejder ressourcerne og den strategiske retning? I DS Smith er en del af vores mission, at vi vil være en dynamisk, attraktiv og fleksibel organisation for vores medarbejdere. Vores Talent Review, der er
Vurdering:
-

Vores medarbejder-netværk sikrer, at vores projekter har succes fra starten af

af Ole Telling Pedersen, HR Manager, Nordjyske Bank

Udfordringen: I 2013 satte Nordjyske Bank sig for at skabe endnu mere kundeværdi.Grundideen var, at ved bruge medarbejdernes viden og erfaringer kunne vi få en endnu bedre kundeforståelse - og derigennem skabe endnu mere kundeværdi. Vi ville bruge vores egne ideer og innovationskraft til at gøre banken endnu bedre.Samtidig ville direktionen
Vurdering:
-

Når værdierne bliver kultur – giver det resultater

af Jan Verhoek, HR Director, JYSK

Udfordringen: I år 2000 trak Lars Larsen sig fra den daglige ledelse af JYSK. Der var derfor stor risiko for, at kulturen i JYSK ville forsvinde, når grundlæggeren ikke længere var så synlig som førPå dét tidspunkt var JYSK repræsenteret i 5 lande, og hvis forretningen fortsat skulle udvikle sig, var
Vurdering:
-

Optimalt match af medarbejdere og opgaver

af Charlotte Gad Køhlert, Selvstændig ledelsesrådgiver, foredragsholder og forfatter, Charlotte Gad Køhlert

Optimalt match af medarbejdere og opgaver

af Charlotte Gad Køhlert, Selvstændig ledelsesrådgiver, foredragsholder og forfatter, Charlotte Gad Køhlert

Udfordringen: I 2007 blev jeg certificeret i et personprofil værktøj (PI), da jeg var HR Direktør hos LanguageWire.Udover rekruttering besluttede jeg, at værktøjet også skulle bruges til leder- og teamudvikling, ved interne forfremmelser, samarbejdsudfordringer, fysisk placering i kontorlokalet m.v.Senere da vi skulle have en ny HR-assistent i HR-afdelingen, besluttede vi at
Vurdering:
-

Lad billederne skabe overblikket

af Susanne Zimmer, Grafisk facilitator, Kitasol

Udfordringen: En nystartet skole (sommeren 2013) var i deres proces omkring teamsamarbejde og kulturudvikling i efteråret 2014, kommet frem til, at de havde behov for nye indspark til at få sat tydelig mål for teamsamarbejdet, samt få redskaber til at optimere det i praksis.
Vurdering:
-

Gratis talentuddannelse med effekt

af Ole Telling Pedersen, HR Manager, Nordjyske Bank

Udfordringen: I Nordjyske Bank blev chefstillinger traditionelt besat af eksterne kandidater, da banken ikke havde nogen i pipeline.I direktionen besluttede man, at det skulle være slut – og en leder- og talentuddannelsen blev igangsat. Siden har 45 ledere og 55 talenter gennemført uddannelsen.De første 2 hold var målrettet udviklingen af nye ledere
Vurdering:
-

Styrk dine lederes evne til at TOPpræstere

af Susanne Nielsen, Leder, Renovest

Udfordringen: Driftsafdelingen voksede fra 24 til 64 medarbejdere på 2,5 år, og mange bragte helt andre værdisæt og kultur med sig end den, vi ønskede.Vi havde gennem 4 år arbejdet målrettet på at ændre driftskulturen, fra at være udpræget offentlig til at være en forretningsorienteret og konkurrencedygtig forbedringskultur, og det var
Vurdering:
-

Unboss i praksis giver dokumenterbare resultater – både ”bløde” og økonomiske

af Erik Østergaard, Principal Consultant, Erik Korsvik Østergaard

Udfordringen: I 2012 overtog jeg en afdeling i DONG. I tiden op til havde jeg læst Unboss, og blev voldsomt grebet af filosofien, tilgangen og idéerne – og besluttede mig for at ”gå all-in” i min nye stilling: Jeg ville prøve Unboss og få det til at ske i virkeligheden. Unboss
Vurdering:
-

VÆRDIskabende trivselsmåling

af Susanne Nielsen, Leder, HR Caseforum

Udfordringen: Vi gennemførte APV (kombineret fysisk og psykisk) hvert 2. år som interviews foretaget af sikkerhedsrepræsentanterne (SR). Konceptet virkede ikke. Vi fik ikke fat i de væsentlige problemer, der var stor utryghed omkring det at blotte sig, opfølgningen var langsom og utilstrækkelig,Ledelsens mål med det ny APV-koncept var formuleret således: Oplægget
Vurdering:
-

Med Sirius besættes 80% af lederjobbene internt

af Jan Verhoek, HR Director, JYSK

Udfordringen: I forbindelse med, at vi indførte JYSK values og JYSK leadership, ville vi også gerne have et bedre overblik over vores pipeline til lederstillinger. Vi ville have en dokumenteret vurdering af potentialet – højt som lavt – så vi vidste, hvem der sad på reservebænken – klar til at overtage.Målet
Vurdering:
-
Få sparring på dine
HR-initiativer
og skab endnu bedre resultater

Kontakt mig allerede idag
Tlf: 40 91 65 00
afo@hrcaseforum.dk

FAKTABOKS
 
Kun 24% af danske virksomheder laver systematisk evaluering af deres ledere
 
41% af danske ledere har ingen personlig uddannelsesplan
 
37% af danske ledere har tilbagevendende lederudviklingssamtaler
FAKTABOKS
 
30 % af virksomhedens markedsværdi kommer fra den oplevede kvalitet af ledelsen
 
 
Vil du også
udvikle dine ledere og
opnå endnu bedre resultater?
FAKTABOKS

86% af globale CEO’s ser
kvaliteten af ledelse
som virksomhedens største udfordring
 
FAKTABOKS
 
Halvdelen af danske topledere formår ikke, at tiltrække og udvikle talenter
 
54% af danske topledere formår ikke, at skabe accept og følgeskab i forandringsprojekter
 
 

GRATIS
Nyhedsbrev med
Trends & Tendenser
om HR og ledelse
 
FAKTABOKS
 
Kun 4% af virksomhederne i Danmark måler i høj grad på værdien af HR’s leverancer
FAKTABOKS
 
Kun 18% følger løbende op på, hvem deres talenter er, og hvordan de skal udvikle dem. 

Vi skaber
målbare resultater
gennem mennesker
FAKTABOKS
 
De digitale unge motiveres af nærværende (daglig), præcis, støttende og synlig ledelse – der angiver rammer og navigationspunkt
FAKTABOKS
 
¼ af arbejdstiden bruges på at læse og besvare emails