Personlig sparring for ledere med personaleansvar

Med tillid, klart mål og tydelig kommunikation skaber du følgeskab
– og endnu bedre resultater

Hvorfor personlig sparring som personaleleder?

Der er så meget, ledere skal mestre:

  • Jobindholdet skal give mening for den enkelte, og der skal være plads til at udvikle sig og bidrage
  • Medarbejderne skal være stolte og opleve, at virksomheden gør en reel indsats ift. ordentlighed fx via FN’s 17 klimamål
  • Processer og strukturer skal optimeres og forenkles
  • Vi lever i en VUCA verden – ”Volatile” (omskiftelig), ”Uncertain” (usikker), ”Complex” (kompleks) og ”Ambiguous” (tvetydig)
  • Og samtidig skal virksomhedens indtjening naturligvis øges

De ledere, der formår at lykkes med at integrere stolthed, ordentlighed (også ift. arbejdspres) og mening i deres strategiske tiltag vinder – og tiltrækker kunder – og de dygtigste medarbejdere.

Så hvordan navigerer man i dét – i virkeligheden?

Her kommer din personlig sparring ind i billedet.
Den hjælper til at sætte fokus på det rigtige, også ift. enkelt personer i dit team.
Du får vendt dine tanker, testet dine tiltag (inden de bliver sat i søen), og udfordret på dit mål – og vejen derhen.

Hvorfor? – fordi du som leder SKAL lykkes.
Medarbejderes trivsel, virksomhedens omdømme og resultat afhænger af det.

”Annette Omøe (HR caseforum) har været en effektiv drivkraft i et større kulturforandringsprojekt i Sanofi DCV, som har vist sig at give gode resultater og en ændret teamadfærd.

Annettes rolige og kompetente tilgang til coaching og sparring med vores teammedlemmer har været højt værdsat, og flere har rost Annette for at sikre et højt selvreflektionsniveau.

Vi har i dag et mere positivt og ansvarsfuldt team end tidligere.”

Rasmus Schädler Villemoes
General Manager DCV & Country Chair, Sanofi Denmark


Hvordan foregår et typisk samarbejde?

Trin 1:

Udfra jeres strategi og interviews med nøglepersoner laves en organisations-diagnose (AS-IS) med anbefalinger på kort og lang sigt.
Herefter aftales de endelige ledelses- og forretningsmæssige mål for uddannelsen, og teamudviklingen planlægges.

Trin 2:

Forløbet bliver skræddersyet til jeres behov.
Det vil sige, at vi designer temaer og laver de workshops, der giver mening og størst værdi ift. jeres mål.

Oftest er det en kombination af workshops og personlig sparring med de enkelte teammedlemmer.

Trin 3:

Efter forløbet evaluerer vi på målopfyldelse – og hvordan I fastholder de nye metoder og fortsat skaber momentum.

 

Hvad kræver det?

  • At direktionen helhjertet ønsker bedre resultater gennem ledelse – og går forrest
  • At lederne investerer de nødvendige tidsmæssige ressourcer for at udvikle sig
  • Mod til at tænke nye tanker, vedholdenhed, on-job træning og opfølgning

Skræddersyede workshops og individuel sparring

Jeg gør mig umage med, at I lykkes med det, der er vigtigt for jer.

Det betyder, at jeg udfordrer jer, så I bliver endnu tydeligere – på jeres valg, værdier og adfærd.
Det betyder også, at jeg støtter og guider, hvis nogen kortvarigt vakler lidt undervejs.

Jeg hjælper jer til, at jeres værdier bliver synlige og adspejlet i jeres adfærd. At I bruger feedback til at gøre hinanden – og jer selv bedre – og at I også får så meget mod og tillid i teamet, at I tør sætte fingeren på dét, der vil gøre en forskel – også ift. lederen.

Vi arbejder hen mod eet fælles mål, der er attraktivt for alle at opnå.

Og vi fejrer vores successer undervejs – både internt og eksternt – så omverdenen også ser jeres bedre resultater og stærkere teamånd.

Vil du også skabe bedre resultater gennem god ledelse og teamudvikling?

Så kontakt mig og få et uforpligtende møde, hvor vi vender jeres udfordringer – og om vi vil være de rette til at hjælpe jer.