HR-chefer

Sparrings- og træningsforløb for HR-chefer.

Introduktion HR-chefer

Brug HR-chefens opstart til at lave en organisationsdiagnose, så det fra starten bliver klart, hvor HR bedst kan understøtte de forretningsmæssige mål på kort og lang sigt.

HR-chefen kommer hurtigere ind i jobbet og får fra starten af en forretningsmæssig forståelse – og bliver en værdifuld forretningsstrategisk partner.


Faglig sparring for
HR-chefer

Vi véd, hvad der virker i praksis – for vi har spurgt nogle af de mest succesfulde virksomheder i Danmark.

Vi kobler det med organisationenes mål, egen erfaring og den nyeste viden om HR, ledelse og Sociale Medier.

 

Udviklingsforløb:
Verdens bedste HR chef

Kommer snart.

Sparringsnetværk for
HR-chefer

Vær med i et nyt sparrings-netværk for HR-chefer, hvor vi tager udgangspunkt i dine nuværende og kommende udfordringer indenfor HR, og giver dig konkrete forbedringspunkter og nye indgangsvinkler.


Godt at vide til HR-chefer

Kommer snart.