Målbare resultater gennem de rigtige beslutninger

Vi véd, hvad der virker i praksis
– for vi har spurgt nogle af de mest succesfulde virksomheder i Danmark.

Vi kobler det med organisationenes mål, egen erfaring og den nyeste viden om HR, ledelse og Sociale Medier.

Det betyder, at du kan spare tid og få et endnu bedre – og målbart resultat.

Vi hjælper med konkrete HR initiativer som f.eks.:
Talent- og lederuddannelse, MUS, medarbejdernetværk, pipeline, employer branding via social media, talent- og lederuddannelse, introduktion, opsigelse m.v. medarbejderengagement, udvikling m.v.)

 

Vi hjælper dig i mål med overblik, bedre løsninger og resultater.

Kontakt HR Caseforum, så vi kan finde ud af, hvordan vi bedst kan hjælpe dig.

  • Har du et tydeligt overblik over dine nuværende og kommende udfordringer ift. ledelse og udvikling af organisationen?
  • Vil du have en klar plan for, hvilke ledelsesinitiativer, der giver størst værdi på kort og mellemlangt sigt?
  • Vil du understøtte ”fingeren på pulsen” med de rigtige HR-KPI’er?
  • Vil du også kunne følge ROI på dine igangsatte ledelsesinitiativer, så du sikrer, at de lykkes?
  • Vil du have forretningsstrategiske og faglige ledelsesinput – inden du træffer afgørende beslutninger?

Kun 18% følger løbende op på, hvem deres talenter er, og hvordan de skal udvikle dem

Kilde:  Deloittes globale HR Trends 2015

HR Caseforum er din forretningsstrategiske partner

HR Caseforum hjælper dig med at skabe målbare resultater gennem:

  • Strategisk HR og organisationsdiagnose
  • KPI-overblik med et HR Dashboard
  • Konkrete HR-intiativer (leadership pipeline, MUS, lederudvikling m.v.)
  • Onboarding: Sæt fokus på de rigtige ting i HR-chefens opstart

Strategisk HR og organisationsdiagnose

Sikrer strategien, at de bedste medarbejdere tiltrækkes og fastholdes – og har de mulighed for at lave de bedste resultater?

Gennem en analyse af virksomheden kan du få en organisationsdiagnose, der giver dig overblik over personalemæssige udfordringer på kort og mellemlang sigt.

Med en prioritering af anbefalingerne bliver det let at se, hvad der giver mest værdi ift. return of investment.

Få KPI-overblik med et HR Dashboard

Oplever du, at jeres HR indsats gør en forskel for ledere og medarbejdere, men at det kan være svært at sætte tal på resultaterne?

HR KPI Målstyring giver dig et hurtigt overblik over dine vigtigste nøgletal.

Du kan også løbende følge ROI på dine HR-initiativer.

Konkrete HR-intiativer

Skal du introducere et nyt HR-projekt – eller skal et eksisterende gøres mere skarpt?

Vi véd, hvad der virker i praksis – for vi har spurgt nogle af de mest succesfulde virksomheder i Danmark.
Vi kobler det med organisationenes mål, egen erfaring og den nyeste viden om HR, ledelse og Sociale Medier.

Det betyder, at du kan spare tid og få et endnu bedre – og målbart resultat.
Vi hjælper med konkrete HR initiativer som f.eks.:
Talent- og lederuddannelse, MUS, medarbejdernetværk, pipeline, employer branding via social media, talent- og lederuddannelse, introduktion, opsigelse m.v. medarbejderengagement, udvikling m.v.)

Onboarding HR-chefer

Sæt fokus på de rigtige ting i HR-chefens opstart.

Brug HR-chefens opstart til at lave en organisationsdiagnose, så det fra starten bliver klart, hvor HR bedst kan understøtte de forretningsmæssige mål på kort og lang sigt.

HR-chefen kommer hurtigere ind i jobbet og får fra starten af en forretningsmæssig forståelse – og bliver en værdifuld forretningsstrategisk partner.

Vil du også helt i mål og få overblik, bedre løsninger og resultater 
gennem dine ledelses- og HR initiativer?

Så kontakt HR Caseforum og få et uforpligtende møde, hvor vi vender jeres udfordringer – og om vi vil være de rette til at hjælpe jer.