Leder- og/ eller teamtræning

Har I behov for det?

Trin 1:

Udfra jeres strategi og interviews med nøglepersoner laves en organisations-diagnose (AS-IS) med anbefalinger på kort og lang sigt.
Anbefalingerne prioriteres udfra return of investment (ROI)
Herefter aftales de endelige ledelses- og forretningsmæssige mål for uddannelsen, og træningen planlægges.

Trin 2:

Uddannelsen bliver tilrettelagt udfra den enkelte virksomheds og leders behov.
Den veksler mellem workshops incl. træning, og personlig sparring.

Vi kobler virksomhedens mål med effektive værktøjer, der har bevist deres værd i andre virksomheder
– og den nyeste viden fra HR og ledelse.

Eksempel på uddannelsesplan:

Trin 3:

Efter uddannelsen evaluerer vi på målopfyldelse – og hvordan I fastholder de nye metoder og fortsat skaber momentum.

Pick ´n´choose

Træningsprogrammet sammensættes efter jeres behov.
Det vil sige, at vi designer temaer og laver de workshops, der giver mening og størst værdi ift. jeres mål.
Og vi udfordrer jer ift. de trends og tendenser, som I også bør forholde jer til.

Uddannelsen kan enten forbeholdes een virksomhed – eller ledelsen fra flere virksomheder, så det er muligt at sparre med ligesindende udenfor branchen mellem møderne.

 

Hvad kræver det?

  • At direktionen helhjertet ønsker bedre resultater gennem ledelse – og går forrest
  • At lederne investerer de nødvendige tidsmæssige ressourcer for at udvikle sig
  • Mod til at tænke nye tanker, vedholdenhed, on-job træning og opfølgning
86% af globale CEO’s ser
kvaliteten af ledelse
som virksomhedens største udfordring

Vu du også skabe bedre resultater gennem god ledelse og lederudvikling?

Så kontakt HR Caseforum og få et uforpligtende møde, hvor vi vender jeres udfordringer –
og om vi vil være de rette til at hjælpe jer.

Målgruppe:
Uddannelsen er målrettet ledere med personaleansvar.
Specialister indenfor hvert felt står for undervisning og træning, mens kompetente og erfarne HR-rådgivere står for den personlige sparring og opfølgning.