fbpx

Personlig sparring for ledere med personaleansvar

Med tillid, klart mål og tydelig kommunikation skaber du følgeskab
– og endnu bedre resultater

Hvorfor personlig sparring som personaleleder?

Der er så meget, vi som ledere skal mestre:

  • Jobindholdet, inddragelsen og målet skal give mening for den enkelte medarbejder, og der skal være arbejdsglæde og udvikling
  • Processer og strukturer skal optimeres og forenkles
  • Medarbejderne skal være stolte og opleve, at virksomheden gør en reel indsats ift. ordentlighed – f.eks. ift. FN’s 17 klimamål
  • Og samtidig skal virksomhedens indtjening naturligvis øges

De ledere, der formår at lykkes med at integrere stolthed, ordentlighed (også ift. arbejdspres) og mening i deres strategiske tiltag vinder.

Og tiltrækker kunder – og de dygtigste medarbejdere.

 

Så hvordan navigerer man i dét – i virkeligheden?

Her kommer din personlig sparring ind i billedet.
Den hjælper til at sætte fokus på det rigtige, også ift. enkelt personer i dit team.
Du får vendt dine tanker, testet dine tiltag (inden de bliver sat i søen), og udfordret på dit mål – og vejen derhen.

Hvorfor? – fordi du som leder, udover gode værktøjer, også skal have overskud og arbejdsglæde for at lykkes. Og du SKAL lykkes.

Dine medarbejderes trivsel, virksomhedens omdømme og dine resultater afhænger af det.

”Jeg har haft Annette som mentor & ekstern samarbejdspartner i 2 år, & den sparring inklusiv faglig menneskelig guidance har været værdifuld & udviklende for mig.

Lad dig ikke narre af Annettes nordjyske ro.
Bag det stille rolige ydre, er der en vidende, stålfast, motiverende, ægte interesseret & loyal medspiller, der udfordrer & stiller de skarpe spørgsmål.
Spørgsmål, der rammer plet mhp. selvindsigt, holdningsændring & adfærd, der efter gode diskussioner giver mig nye ideer & inspiration til at reflektere & handle på beslutningerne.

Annette har stor erfaring fra sine tidligere jobs & doserer både sine egne input & eksterne input, så du derfra selv kan drage dine egne valg.
Annette er realistisk & er god til at varetage de forskellige perspektiver i både problemer, udfordringer & forbedringer med fokus på professionalisme & fairness.
Annette er tilmed god til at følge interesseret med på sidelinjen & følger op, hvilket gør, at Annette for mig er en værdifuld sparringspartner & inspirator.

Rikke Spure
National Sales Manger, Sanofi Denmark

Hvordan foregår et typisk samarbejde?

Trin 1:

Vi mødes og vender, hvad du gerne vil have udaf dit sparringsforløb.
Det kan enten være et konkret mål – eller det kan være generel sparring ift. de udfordringer, som du står overfor.
Udfra dit mål med sparringsforløbet, laver jeg et forslag til, hvordan vi gør i praksis. Det kan være et fast antal sparringer eller et klippekort, så vi kan tilpasse det udfra dine aktuelle behov.
Møderne kan være fysiske – eller via Teams/Zoom m.v. – ift. hvad der giver mest mening.

Trin 2:

Sparringen bliver skræddersyet til dit behov udfra, hvad der vil give dig størst værdi på det pågældende tidspunkt.

Afhængig af målet, kan du få foropgaver, opgaver til næste gang eller “bare” konkrete tips og tricks, der passer til din udfordring.

Jeg følger løbende op på, at vi når dét mål, som vi har sat os.


Personlig og faglig ledersparring, når det er skarpest

Jeg gør mig umage med, at du lykkes med det, der er vigtigt for dig.

Det betyder, at jeg udfordrer dig, så du bliver endnu tydeligere – på dine valg, værdier og adfærd.

Det betyder også, at jeg støtter og guider, hvis du kortvarigt vakler lidt undervejs.

Vil du skabe endnu bedre resultater gennem god ledelse og teamudvikling?

kontakt mig og få et uforpligtende møde, hvor vi vender, hvad du gerne vil – og hvordan du kommer til at lykkes med det.

HRCaseforum