fbpx

Teamudvikling

Få værdierne til at leve og styrk arbejdsglæden – og resultaterne

Hvorfor teamudvikling?

Positiv adfærd, fælles levede værdier, større arbejdsglæde, feedback-kultur, personlig engagement og stort sammenspil i teamet. Det er nogle af de gevinster, som helhjertet fokus på teamudvikling kan give.

Det giver også bedre resultater, når teamet sparer tid og frustrationer, fordi de forstår hinanden – og spiller hinanden gode.

Udfordringen er, at det tager tid og kræver en individuel investering og vilje til at lykkes – og et fælles mål.

Men det bedste er, at det slet ikke er umuligt.

”Annette Omøe (HR caseforum) har været en effektiv drivkraft i et større kulturforandringsprojekt i Sanofi DCV, som har vist sig at give gode resultater og en ændret teamadfærd.

Annettes rolige og kompetente tilgang til coaching og sparring med vores teammedlemmer har været højt værdsat, og flere har rost Annette for at sikre et højt selvreflektionsniveau.

Vi har i dag et mere positivt og ansvarsfuldt team end tidligere.”

Rasmus Schädler Villemoes
General Manager, Specialty Care & Country Lead, Sanofi


Hvordan foregår et typisk samarbejde?

Trin 1:

Udfra jeres strategi og interviews med nøglepersoner laves en organisations-diagnose (AS-IS) med anbefalinger på kort og lang sigt.
Herefter aftales de endelige ledelses- og forretningsmæssige mål for uddannelsen, og teamudviklingen planlægges.

Trin 2:

Forløbet bliver skræddersyet til jeres behov.
Det vil sige, at vi designer temaer og laver de workshops, der giver mening og størst værdi ift. jeres mål.

Oftest er det en kombination af workshops og personlig sparring med de enkelte teammedlemmer.

Trin 3:

Efter forløbet evaluerer vi på målopfyldelse – og hvordan I fastholder de nye metoder og fortsat skaber momentum.

 

Hvad kræver det?

  • At direktionen helhjertet ønsker bedre resultater gennem ledelse – og går forrest
  • At lederne investerer de nødvendige tidsmæssige ressourcer for at udvikle sig
  • Mod til at tænke nye tanker, vedholdenhed, on-job træning og opfølgning

Skræddersyede workshops og individuel sparring

Jeg gør mig umage med, at I lykkes med det, der er vigtigt for jer.

Det betyder, at jeg udfordrer jer, så I bliver endnu tydeligere – på jeres valg, værdier og adfærd.
Det betyder også, at jeg støtter og guider, hvis nogen kortvarigt vakler lidt undervejs.

Jeg hjælper jer til, at jeres værdier bliver synlige og adspejlet i jeres adfærd. At I bruger feedback til at gøre hinanden – og jer selv bedre – og at I også får så meget mod og tillid i teamet, at I tør sætte fingeren på dét, der vil gøre en forskel – også ift. lederen.

Vi arbejder hen mod eet fælles mål, der er attraktivt for alle at opnå.

Og vi fejrer vores successer undervejs – både internt og eksternt – så omverdenen også ser jeres bedre resultater og stærkere teamånd.

Vil du også skabe bedre resultater gennem god ledelse og teamudvikling?

Så kontakt mig og få et uforpligtende møde, hvor vi vender jeres udfordringer – og om vi vil være de rette til at hjælpe jer.