fbpx

10 personlige udviklingsveje til succes

Charlotte Gad Køhlert

Selvstændig ledelsesrådgiver, foredragsholder og forfatter,

Mit erklærede mål er at inspirere og præge den ledelsesmæssige agenda i Danmark.

Jeg er professionelt passioneret omkring at støtte og inspirere organisationer og ledere til – via strategisk kulturskabelse og excellent MENNESKE-ledelse – at opnå større succes, bedre resultater og øget vækst med færre ressourcer.

Som ledelsesrådgiver arbejder jeg primært med fokus på:

 • At frigøre menneskers potentiale
 • At optimere menneskers talent og præstation
 • At motivere mennesker til at ville præstere – ikke bare at kunne
 • At opnå større engagement, ansvarlighed og arbejdsglæde
 • At bidrage til det meningsfulde arbejdsliv

Jeg tror på, at bæredygtige ledelsesparadigmer skaber vækst, resultater og innovation. Både på den korte og især på den lange bane.

Jeg tror desuden på high performance som resultat af god MENNESKE-ledelse, der er individbaseret og situationsbestemt og som fokuserer på involvering, dialog og empowerment af mennesker.

Læs mere på: www.charlottegadkøhlert.dk


Som HR ansvarlig igennem en årrække – og som ledelsesrådgiver, business coach og psykoterapeut i erhvervslivet – har jeg på tætteste hold oplevet effekten – og konsekvenserne – af både gode og dårlige menneskeledere.

Igennem mere end 20 år har jeg set, hvad lederes hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige adfærd gør ved de mennesker, der arbejder sammen med dem.

Jeg har set lederpersonligheder, der virkede loyalitets-, præstations- og motivationsfremmendepå andre mennesker. Og jeg har set det modsatte!

Jeg har været vidne til ledere, der udviklede, løftede og styrkede mennesker. Og som bidrog direkte til sunde psykiske arbejdsmiljøer og stor arbejdsglæde. Men jeg har bestemt også været vidne til det modsatte!

Jeg har oplevet lederadfærd, der understøttede vinderkultur og samarbejde, der igen smittede af på kunderne, som fik en unik oplevelse og en fantastisk service. Men jeg har også set det stik modsatte!

Det har bragt mig til den konklusion, at en leders indre personlighed – og det menneskelige, følelsesmæssige og psykologiske stof, som en leder er gjort af – har en markant indflydelse på lederens evne til – og succes med – at lede andre mennesker.

Derfor bør personlig udvikling, der bibringer en høj grad af selvindsigt, være et MUST for alle ledere!

10 personlige udviklingsområder+

Ud fra min erfaring er der især 10 udviklingsområder, som ledere bør fokusere på i deres personlige udviklingsarbejde.

Det er 10 områder, der – på et veludviklet niveau – skaber langvarig og bæredygtig succes. Både for lederne selv og for de øvrige mennesker i organisationerne, som de udøver ledelse i.

Udviklingsområderne er følgende:

 1. Empati & evne til perspektivskift
 2. Rummelighed
 3. Evne til at tage ansvar for sig selv & sine følelser
 4. Den personlige kommunikation
 5. Selvindsigt
 6. Sundt selvværd
 7. Psykisk robusthed
 8. Autencitet
 9. Lederidentitet
 10. Menneskeligt mod & modenhed

Du kan få en uddybning af hvert enkelt af de 10 udviklingsområder her.

Samtidig får du en forklaring på, hvorfor netop disse 10 områder er så vigtige. Samt hvad konsekvenserne kan være, hvis ledere ikke har en god selvindsigt på disse områder.

HRCaseforum