Brug af video i intern og ekstern kommunikation

Strategisk Rådgiver

Harald Reedtz Tokerød

Direktør & Strategisk Rådgiver, Tokerød plus

Jeg tror på at enhver virksomhed har et uforløst digitalt forretningspotentiale. Dette potentiale hjælper jeg med at identificere for derefter at definere en digital strategi som understøttes med det tekniske platforme der spiller sammen. Den digitale strategi har til hensigt at understøtte forretningsstrategien. I den forbindelse assisterer jeg ved udarbejdelse af business case for de relevante digitale tiltag – det resulterer i #DigitalROI. Jeg følger denne tilgang: Inspire > Listen > Challenge > Solve. Og netop her som vidensambassadør er jeg for at inspirere dig.


Indenfor de næste 5 år vil video trafik på internettet 14-dobles og i 2018 vil video udgøre 69% af al internettrafik.

Så mildt sagt, så er online video kommet for at blive. Men alligevel er der noget vej til at vi får gjort video til en integreret del af vores interne og eksterne kommunikation. En række topledere i det danske erhvervsliv har set lyset og dermed værdien i brugen af online film. Et eksempel er Jørgen Vig Knudstorp, CEO i LEGO, som umiddelbart efter sine (vigtigste) møder laver en kort film hvor han på blot et par minutter giver et indblik i hvilke beslutninger der er truffet og hvad det vil medføre for medarbejderne i den ene eller anden sammenhæng. Styrken heri ligger i den meget nemme og tidseffektive måde for Jørgen Vig Knudstorp og kommunikere internt med en stor rækkevidde. Jeg har talt med flere medarbejdere hos LEGO som kun har mødt Jørgen Vig Knudstorp ganske få gange og alligevel så giver de udtryk for at de kender ham, for han er jo lige der på skærmen hver gang og taler til “mig”.

Pres på organisationen. +

Vi har mistet kontrollen over både medarbejdere og kunder eftersom de kan kommunikerer vidt og bredt og i alle retninger på de sociale medier. Denne stærke tendens har resulteret i en adfærdsændring og dermed er kunderne/forbrugerne blevet mere krævende ift. hvor hurtigt de forventer et personligt svar på kritiske som. Eksempelvis holder kunderne sig ikke tilbage med deres kritik af et givent firma, hvis kunden føler at have fået mindre værdi end betalt for eller decideret snydt af produktbeskrivelse. Sidstnævnte var tilfældet for få måneder siden hvor en forbruger lagde en lang klagesang op på Arlas Facebook side og forklarede hvor misvisende produktets beskrivelse var. Arla tog henvendelsen alvorligt og valgte at reagere på den med et videointerview af Arla’s brand manager, som i videoen kommer med et meget humoristisk (og modigt) bud på hvordan problemet kan løses for kunden. Netop det at Arla var beredte og kunne give denne hurtige respons, blev en meget negativ stemt kundeklage lynhurtigt vendt til positiv omtale og nærmest viral effekt på Facebook som giver øget eksponering.

Tag styringen+

Så det er rigtigt når det siges at kontrollen er tabt. Men det er jo fortsat muligt at påvirke. Det forudsætter blot som minimum ens tilstedeværelse på de respektive medier. Det er ikke nødvendigvis alle medierne man skal være tilstede på, men det at være bevidst om hvilke man udvælger (i tråd med der hvor ens kunder er… pssst: customer insights) og hvordan man vil anvende disse medier.

Kend dine stakeholders+

Én ting er at have styr på kanalerne. Noget andet er det at skabe video content eller anden form for content. Men er du opmærksom på hvordan du kan anvende dit content bedst muligt på en relevant måde? Før du kan svare på det, bør du lave en såkaldt “stakeholder mapping” hvor du danner dig et overblik over alle dine stakeholders – primære såvel sekundære – befinder sig. Det handler netop ikke om at få dine stakeholders ledt hen til dig, nej du skal  i stedet tilpasse dig og dit produkt til at ramme målgruppen.

En klar strategi+

En rigtig stærk case på det at anvende online video med en klart defineret strategi er Hvidovre Hospital som er gået all in på visuel storytelling med både billeder og video – netop får at opnå nysgerrighed og relevans.

I stedet for den klassiske url til Hvidovre hospital har sygehuset haft mod til at ændre URL til det meget mere sigende kanpagnenavn: Det handler om liv.

Storytelling+

“Det handler om liv” kampagnen er et skoleeksempel på hvordan man i dag som virksomhed skal slippe fokus omkring produktet direkte og i stedet indtænke “value based selling” som jo tager udgangspunkt i storytelling og snakker til følelserne hos målgruppen og dermed er stærkt relationsskabende.

Tommelfingerregel +

  1. Relevans – det er vigtigt at sikre relevans for målgruppen i form af relevante budskaber.
  2. Kvalitet – hvis budskabet bæres i billeder skal der sikres god billedkvalitet og ved tekstmæssige budskaber skal der sikres substans i budskabet.
  3. Timing – ingen gider læse gårsdagens nyheder, så sørg for at kommunikere rettidigt.

Når ovenstående er tænkt igennem og defineret er det vigtigt at udarbejde en samlet strategi og handlingsplan der tænker hollistisk og dermed tværorganisatorisk i centrale og sammenhængende løsninger på tværs af indhold, medier og teknologi.