Onboarding for ledere

Design din introduktionsperiode, så du kommer bedst muligt fra start

EFFEKTIVT INTROFORLØB

Med den rigtige plan vil du/ din nye chef forkorte sin oplæringsperiode og langt hurtigere blive en effektiv leder, der gør en reel forskel.
Det handler om førstehåndsindtryk, prioritering, forventningsafstemning, og effektiv kommunikation.

 

DEN RIGTIGE STRATEGI

Slå to fluer med eet smæk og brug din nye chefs opstart til også at få lavet en analyse, så det fra starten er klart, hvordan hans/hendes afdeling bedst kan understøtte jeres forretningsmæssige mål på kort og mellemlang sigt. Fra AS-IS til TO-BE.

 

JERES UDBYTTE:

  • Din nye chef giver det rigtige indtryk fra starten af, så opbakningen både i eget team og i organisationen bliver optimal
  • Gennem arbejdet med analysen bliver din nye chef kastet ind i forretningen, og bliver således hurtigere en værdifuld forretningsstrategisk sparringspartner
  • Analysen med anbefalinger på kort og mellemlang sigt incl. businesscases, giver jer en klar plan for, hvordan din nye chefs afdeling bedst kan understøtte forretningens strategi og vækst- og med fokus på de væsentligste KPI’er.

 

ONBOARDING-FORLØBET BESTÅR AF:

Onboardingen starter allerede, når din nye chef har underskrevet kontrakten.
Det sikre, at din nye chef får en god opstart og giver et godt 1. håndsindtryk.

Senest efter 3 måneder er chefen godt inden i forretningen med en køreklar plan med tydelig prioritering.

Hele forløbet strækker sig over 7 måneder – eller efter aftale.

Vil du vide mere?

Download denne folder – og kontakt HR Caseforum, så vi kan finde ud af, hvordan vi kan give din nye chef den bedste opstart.

Vidste du, at op imod hver 3., der starter i en ny lederrolle
ikke lykkes?

Kilde:  Center for HR/PiiPL


Målrettet, personlig sparring med 100% fokus på DIG

Jeg gør mig umage med, at du lykkes bedst med det, der er vigtigt for dig. Det betyder, at jeg både udfordrer dig, når du kan blive lidt skarpere, og ser mulighederne, hvis du kortvarigt mister modet lidt.

Jeg hjælper dig med at lave strategien – både for den 1. dag – og de næste 99.

Det handler om, hvordan du gerne vil opleves som leder og får skabt de rigtige relationer, så du får både teamet og resten af organisationen med.

Sammen laver vi også planen for, hvordan du får hold på din nye afdeling og dens udfordringer, så du får lavet den bedste plan – og dermed bruger din og teamets tid mest optimalt.

Endelig drejer det sig om din kommunikation – både 1:1, på møder og internt i virksomheden, og på de sociale medier.