Målbare resultater gennem de rigtige beslutninger

Få konkret sparring på dine initiativer, så de lykkes endnu bedre:

  • Har du et tydeligt overblik over dine nuværende og kommende udfordringer ift. ledelse og udvikling af organisationen?
  • Vil du have en klar plan for, hvilke ledelsesinitiativer, der giver størst værdi på kort og mellemlangt sigt?
  • Vil du understøtte ”fingeren på pulsen” med de rigtige HR-KPI’er?
  • Vil du også kunne følge ROI på dine igangsatte ledelsesinitiativer, så du sikrer, at de lykkes?
  • Vil du have forretningsstrategiske og faglige ledelsesinput – inden du træffer afgørende beslutninger?

HR Caseforum er DIN forretningsstrategiske partner

Vi hjælper dig med at stille skarpt på metoder, processer, opfølgning, synlighed og ikke mindst målbare resultater gennem personlig sparring på DINE initiativer.

Vi véd, at du kan selv – så vi hjælper blot med at få det til at lykkes endnu bedre.

Vi tager udgangspunkt i, hvad du vil opnå – og gennem sparring, udfordring, inspiration og relevante værktøjer, laver vi en konkret plan, som det er let for dig, at gå videre med.

Vil du høre mere om, hvad jeg kan hjælpe med – så kontakt mig her eller skriv direkte på afo@hrcaseforum.dk

Vidste du, at kun 18% følger løbende op på, hvem deres talenter er, og hvordan de skal udvikle dem

Kilde:  Deloittes globale HR Trends 2015

Strategisk HR og organisationsdiagnose

Sikrer strategien, at de bedste medarbejdere tiltrækkes og fastholdes – og har de mulighed for at lave de bedste resultater?

Gennem en analyse af virksomheden kan du få en organisationsdiagnose, der giver dig overblik over personalemæssige udfordringer på kort og mellemlang sigt.

Med en prioritering af anbefalingerne bliver det let at se, hvad der giver mest værdi ift. return of investment.

Få KPI-overblik med et HR Dashboard

Oplever du, at jeres HR indsats gør en forskel for ledere og medarbejdere, men at det kan være svært at sætte tal på resultaterne?

HR KPI Målstyring giver dig et hurtigt overblik over dine vigtigste nøgletal.

Du kan også løbende følge ROI på dine HR-initiativer.

Konkrete HR-intiativer

Skal du introducere et nyt HR-projekt – eller skal et eksisterende gøres mere skarpt?

Vi véd, hvad der virker i praksis – for vi har spurgt nogle af de mest succesfulde virksomheder i Danmark.
Vi kobler det med organisationenes mål, egen erfaring og den nyeste viden om HR, ledelse og Sociale Medier.

Det betyder, at du kan spare tid og få et endnu bedre – og målbart resultat.
Vi hjælper med konkrete HR initiativer som f.eks.:
Talent- og lederuddannelse, MUS, medarbejdernetværk, pipeline, employer branding via social media, talent- og lederuddannelse, introduktion, opsigelse m.v. medarbejderengagement, udvikling m.v.)

Vil du også helt i mål og få overblik, bedre løsninger og resultater 
gennem dine ledelses- og HR initiativer?

Så kontakt HR Caseforum og få et uforpligtende møde, hvor vi vender jeres udfordringer – og om vi vil være de rette til at hjælpe jer.