Onboarding for HR-chefer

EFFEKTIVT INTROFORLØB

Med den rigtige plan vil din nye HR-chef forkorte sin oplæringsperiode og langt hurtigere blive en effektiv leder, der gør en reel forskel.
Det handler om førstehåndsindtryk, prioritering, forventningsafstemning, og effektiv kommunikation.

 

DEN RIGTIGE HR-STRATEGI

Slå to fluer med eet smæk og brug din nye HR-chefs opstart til også at få en organisationsdiagnose, så det fra starten er klart, hvor HR bedst kan understøtte jeres forretningsmæssige mål på kort og mellemlang sigt.
Organisationsanalysen viser både virksomhedens HR-kondital, og afdækker styrker og behov og danner grundlag for dén HR-strategi, der vil understøtte jeres forretning bedst muligt.

 

JERES UDBYTTE:

  • Din nye chef giver det rigtige indtryk fra starten af, så opbakningen i organisationen bliver optimal
  • Gennem arbejdet med Organisationsanalysen bliver din HR-chef kastet ind i forretningen, og bliver således hurtigere en værdifuld forretningsstrategisk sparringspartner
  • Organisationsdiagnosen med anbefalinger på kort og mellemlang sigt incl. businesscases, giver jer en klar plan for, hvordan HR bedst kan understøtte forretningens strategi og vækst- og med fokus på de væsentligste KPI’er.

 

ONBOARDING-FORLØBET BESTÅR AF:

Onboardingen starter allerede, inden den nye HR-chef har 1. dag på jobbet. Det sikre den gode opstart og 1. håndsindtryk.

Senest efter 3 måneder er chefen godt inden i forretningen med en køreklar plan med tydelig prioritering.

Hele forløbet strækker sig over 7 måneder – eller efter aftale.

Vil du vide mere?

Download denne folder – og kontakt HR Caseforum, så vi kan finde ud af, hvordan vi kan give jeres nye HR-chef den bedste opstart.

Vidste du, at op imod hver 3., der starter i en ny lederrolle
ikke lykkes?

Kilde:  Center for HR/PiiPL