God MENNESKE-ledelse betaler sig

Charlotte Gad Køhlert

Selvstændig ledelsesrådgiver, foredragsholder og forfatter,

Mit erklærede mål er at inspirere og præge den ledelsesmæssige agenda i Danmark.

Jeg er professionelt passioneret omkring at støtte og inspirere organisationer og ledere til – via strategisk kulturskabelse og excellent MENNESKE-ledelse – at opnå større succes, bedre resultater og øget vækst med færre ressourcer.

Som ledelsesrådgiver arbejder jeg primært med fokus på:

 • At frigøre menneskers potentiale
 • At optimere menneskers talent og præstation
 • At motivere mennesker til at ville præstere – ikke bare at kunne
 • At opnå større engagement, ansvarlighed og arbejdsglæde
 • At bidrage til det meningsfulde arbejdsliv

Jeg tror på, at bæredygtige ledelsesparadigmer skaber vækst, resultater og innovation. Både på den korte og især på den lange bane.

Jeg tror desuden på high performance som resultat af god MENNESKE-ledelse, der er individbaseret og situationsbestemt og som fokuserer på involvering, dialog og empowerment af mennesker.

Læs mere på: www.charlottegadkøhlert.dk


God ledelse – og gode chefer – er en væsentlig faktor, som mennesker virkelig lægger vægt på, når de skal vælge job. Eller vælge at blive i et job.

Det handler i høj grad om forholdet til den nærmeste leder. Men også oplevelsen af den øverste ledelse – og måden ledelsen overordnet driver og leder virksomheden på – spiller en afgørende rolle.

Derfor er god MENNESKE-ledelse en vigtig kompetence i ledergerningen.

Fra medarbejderes perspektiv er der en række egenskaber, der kendetegner en god chef. Egenskaber, som har en direkte indflydelse på deres motivation. Det er fx:

 •           Lederens evne til at bakke op
 •           Lederens lydhørhed over for idéer
 •           Lederens evne til at give personlig og faglig feedback
 •           Lederens respekt og anerkendelse
 •           Lederens evne til at involvere medarbejderen
 •           Lederens ægte interesse i at lære mennesket i medarbejderen at kende

Især det sidste er virkelig noget, der gør en positiv forskel for motivationen!

Hvorfor skal dine medarbejdere lade sig lede af dig?+

Som leder er det en god idé, hvis du ind i mellem stopper op og stiller dig selv spørgsmålet: Hvorfor skal mine medarbejdere egentlig lade sig lede af mig?

Jo mere dine medarbejdere kan se værdien af at have netop dig som chef. Jo mere du gør en positiv forskel for dem. Jo mere de oplever, at det er en fordel, at du er der. Og jo mere dine medarbejdere er klar til at følge dig frivilligt og af lyst, jo bedre en MENNESKE-leder er du.

Der findes mange ledertyper og ledelsesstile. Men især én ledertype er succesfuld. Især én ledertype er effektiv og skaber solide og langvarige resultater. Især én ledertype skaber motiverede, engagerede og empoweredmedarbejdere, der tager ejerskab og ansvar og kører på og kører på og kører på… Også når lederen er fraværende – fx på en lang ferie.

Det er typen, der virkelig kan gøre virksomhedens overordnede vision attraktiv. Gøre den til noget, som menneskerne i virksomheden har et ægte ønske om at være en del af og bidrage til. Noget stort. Noget at være stolt af. Noget, der gør en betydningsfuld forskel. Det er typen, der fokuserer på at samle mennesker om en større sag end ’bare’ det at tjene penge.

Det er typen, der kan gøre alle mål, alle job i virksomheden og alle arbejdsopgaver meningsfulde. Det er typen, der kan få den enkelte medarbejder til tydeligt at se, hvorfor netop han og hans funktion er vigtig for helheden.

Det er typen, der bedriver ledelse uden at kontrollere mennesker, men i stedet opbygger menneskers kompetencer og selvtillid og giver dem ansvar – og frihed til at tage ansvar.

Og så er det typen, som virkelig ønsker at lære sine medarbejdere at kende. Forstå dem, være nærværende og skabe nogle sunde, gode og stærke relationer til dem. Det er dén type leder, som skaber ægte følgeskab.

Er du dén ledertype, skaber du ’frontløbere’ hos dine medarbejdere, så du selv kan trække dig tilbage og fokusere på at anerkende og begejstre alle dine højt præsterende talenter. Og bruge resten af din tid på at skabe nye følgeskaber hos endnu flere medarbejdere.

Er du dén ledertype, kan du typisk sove godt om natten, fordi du ved, at det ansvar, du har uddelegeret til dine medarbejdere, det bliver taget – og taget seriøst.

Er du ikke den ledertype endnu, så har du lidt at arbejde med.

De bedste vil ledes af de bedste+

Som leder ønsker du dygtige medarbejdere, der kan og vil selv. Medarbejdere, der kan og vil præcis det, du har ansat dem til – og lidt mere…

Og det gør du klogt i at ønske, for det er også de medarbejdere, der skaber den absolut største værdi for virksomheden. Og som giver dig mest Return on Investment på de lønkroner, du udbetaler. Så dygtige medarbejdere er guld værd. Dem skal du tiltrække og ikke mindst fastholde.

Men dygtige mennesker ved typisk godt, at de er dygtige. De har skabt successer, synlige resultater, fået anerkendelse og er blevet eftertragtede, hvilket har bekræftet dem i, at de netop er dygtige.

Og de stiller krav til god ledelse. Spillere i Superligaen vil også have trænere i Superligaen. De vil ikke finde sig i mindre. Så vil du tiltrække og fastholde de dygtigste mennesker – hvilket reelt har en afgørende indflydelse på din virksomheds konkurrencekraft – så skal du være en dygtig MENNESKE-leder.

Udygtig MENNESKE-ledelse koster dyrt+

Tidligere undersøgelser har vist, at op til 80% af alle jobskift sker pga. utilfredsstillende ledelse. Det er typisk, at mennesker hverken forlader deres job, deres kolleger eller deres virksomhed. De forlader ledelsen. Enten den nærmeste leder eller den overordnede ledelsesstil i virksomheden. Og det sker oftest pga. udygtig MENNESKE-ledelse.

Det koster ca. en årsløn at skifte en medarbejder ud. Så udygtig ledelse, som medarbejdere rejser fra, kan hurtigt æde en god del af virksomhedens overskud.

I 2013 viste en undersøgelse desuden, at hver 5. medarbejder er så demotiveret, at de ville sige jobbet op i morgen, hvis de havde råd. Samtidig ved vi, at der er en forskel i produktivitet på op til 20% hos motiverede kontra hos demotiverede medarbejdere. Og vi ved, at ledelse har en direkte indflydelse på medarbejderes motivation.

Det er tankevækkende, at i gennemsnit hver 5. medarbejder i en virksomhed kunne præstere 20% mere, hvis de genfandt motivationen. Prøv lige at overvej, hvad det præstationstab koster i kroner og ører…

Så god MENNESKE-ledelse kan virkelig betale sig. Både fordi det øger medarbejdernes præstation, hvilket igen øger virksomhedens omsætning, og fordi det mindsker tab.

Rigtig god ledelse!