5 trins plan til, hvordan du forbereder den gode opsigelse

Annette Omøe

Idé-generator og ejer, HR Caseforum

I HR Caseforum deler vi viden, værktøjer og vores bedste HR-metoder, så vi kan hjælpe hinanden til at lykkes bedre – uden at skulle opfinde dybe tallerkner.

 

 

5 trins plan til, hvordan du forbereder den gode opsigelse

Ingen ønsker hverken at opsige – eller at blive sagt op. Derfor er det vigtigt for alle parter, at det sker på en ordentlig og værdig måde.

Jeg hjulpet over 300 opsagte medarbejdere og ledere godt videre – og derfor har jeg også talt med mange virksomheder om, hvordan de gør – og hvad der skal til for, at det bliver lidt bedre – så både medarbejder, leder, kollegaer, virksomhed og kunder kommer godt videre.

Jeg vil gerne dele mine erfaringer med dig, så dine medarbejdere og ledere måske får en lidt bedre oplevelse næste gang – selvom det er svært.

 

Læg en plan for, hvad der skal ske – før, under og efter opsigelsen

Forberedelse er det allervigtigste for, at en opsigelse kommer til at forløbe efter din gode hensigt.

Jeg har derfor lavet en liste over ”De 5 vigtigste ting, som du bør forberede dig på” – inden opsigelsen:

 1. Juridisk
  1. Begrundelsen for opsigelsen (i arbejdsgiverens eller lønmodtagerens forhold (husk advarsel))
  2. Obs. ift. særlig beskyttelse (handicap, tillidshverv, gravid m.v.)
  3. Dokumentation
  4. Fratrædelsesaftale – fritstilling
  5. Outplacement
  6. GDPR 😊

   

 2. Medarbejderen
  1. Overvej de forskellige personlige situationer, der kan forværrer
   1. Sygdom,
   2. Problemer på hjemmefronten
   3. Dårlig/anstrengt økonomi,
   4. Partner på samme arbejdsplads
  2. Hvis medarbejderen skal blive perioden ud:
   1. Plan for hvilke opgaver skal fortsætte, overdrages (+ til hvem og hvornår), lukkes ned?
   2. Obs. på risiko for social/ faglig udelukkelse
  3. Vaklen mellem loyalitet i jobbet & usikkerhed ift. jobsøgning/nyt job
  4. Vil virksomheden tilbyde hjælp til at komme videre til et nyt job? (penge, uddannelse, outplacement)

Hvad ville være vigtigt for dig, hvis du selv blev sagt op?

 

 1. Lederen og opgaverne
  Er lederen klædt ordentligt på til at tage samtalen selv?
  Træn de ledere, der skal sige op inden.

  HR’s opgave ift. lederne inden opsigelsen:

  1. Genopfrisk træning
   1. Hvad kendetegner den gode opsigelse?
   2. Disposition for samtalen
   3. Hvilke reaktioner kan du forvente?
   4. Dine egne følelser
  2. Hvad skal der ske med den opsagtes opgaver?
   1. Hvad skal overdrages (til hvem og hvornår + oplæring), hvad skal stoppes
   2. Læg en plan!
  3. Husk debriefing efter opsigelsen

   

 2. Selve dagen for opsigelsen
  1. Hvornår på dagen og ugen?
  2. Hvor?
  3. Hvem skal med – tillidsmand?
  4. Flere opsigelser – flere rum?
  5. Hvad skal der ske efter opsigelsen?
  6. Må/skal medarbejderen gå hjem?
  7. Hvornår tager lederen fat i den opsagte medarbejder igen (gerne næste dag)?

   

 3. Kommunikation – intern og ekstern
  1. Hvordan kommunikerer du internt?
   1. Afdelingen
   2. Virksomheden
  2. Og eksternt?
   1. Kunder og samarbejdspartnere
   2. De sociale medier
  3. Husk GDPR 😊

Hvad må du ift. GDPR?

Hvad får du ud af din gode forberedelse?

Når du følger 5 trins planen, vil din medarbejder opleve en forberedt og ansvarlig ledelse, der kan opsige med overskud – og dermed rumme de følelser, der uværgerligt opstår.

Medarbejderen vil heller ikke stå tilbage med en stor usikkerhed ift. begrundelsen – og er den nu saglig og rigtig – eller stikker der noget andet under? (Manden vs. bolden)

Lederen vil være rustet til at foretage en værdig opsigelse – så det ikke bliver medarbejderens ansvar at ”trøste” lederen.

Og endelig bliver medarbejderen tryg ift. hvad der nu skal ske:

Både ift. hvad der skal ske med vedkommenens konkrete opgaver (aftal en dag i nærmeste fremtid, hvor opgaver og overdragelse aftales konkret) og måske ift. hvordan den opsagte får et nyt job, hvis der også er aftalt et outplacement-forløb.

 

Mål: Den bedste opsigelse muligt

Har du lyst til at få et uvildigt check af dine procedurer for opsigelse og en sparring ift. hvad I selv kan gøre, så tag fat i mig.

Jeg véd nemlig, hvor vigtigt det er for virksomhedens fortsatte omdømme, at dine opsigelser har fokus på ordentlighed og værdighed – og hvor stor en forskel god forberedelse gør for både den opsagte – og dén, der skal gøre det.

Har du også lyst til at høre mere om, hvordan du kan hjælpe dine opsagte medarbejdere godt videre – så læs mere her – eller tag fat i mig og hør, hvad et outplacement-forløb kan gå ud på.

 

Vil du have flere konkrete tips ift. arbejdsglæde, karriere eller ledelse, så tilmeld dig mit nyhedsbrev.

 

De bedste hilsner – og held og lykke

Annette

 

PS. Kender du nogen i dit netværk, der står overfor en opsigelsesrunde, så hjælp dem – f.eks. ved at dele dette lille skub.